Fjordman støttes økonomisk fra USA

Aftenposten:
Bloggeren Fjordman, som var Anders Behring Breiviks ideologiske forbilde, har fått støtte til både advokathjelp og reiser.

Forfatteren og journalisten Simen Sætre har skrevet bok om Fjordman.

- Han hadde en karisma som skribent, sier Sætre om Fjordman.

Selv om Fjordman, alias Peder Are Jensen, i dagene etter 22. juli sa at han ville gi seg som blogger, har han fortsatt å skrive. Jensen er i dag aktiv på høyreekstreme nettsteder og på Twitter, sin egen blogg har han lagt ned.

- Bloggeren hadde en helt spesiell posisjon i subkulturen som blant annet fascinerte Behring Breivik, sier Simen Sætre som til daglig er journalist i Morgenbladet.

- Som anonym blogger skrev han en del suggererende essays. Han hadde en karisma som skribent som gjorde at han fikk den helt spesielle posisjonen hos Behring Breivik.

- Hvor viktig er han i miljøet i dag?

- På en måte er han blitt viktigere. Han er blitt kjent og er et slags symbol. Han blir sett på som en politisk flyktning som man må beskytte. Samtidig har han mistet noe av påvirkningskraften fordi han ikke lenger er anonym.

Kommentarer