Følger feilslått spor

Klassekampen:
Forsker Hilde Henriksen Waage har ingen tro på at USA vil få til noen fredsløsning i Midtøsten. - Så lenge USA kun presser den svake parten oppnår de ingenting, mener hun. Waage mener Vesten følger det gamle sporet, som kun går ut på å presse den svake part, palestinerne, til stadig flere innrømmelser, for i det hele tatt å få et løfte om å starte samtaler igjen.

Kommentarer