NB! Du må klikke på tittelen for å komme til kommentarfeltet.

søndag 28. april 2013

Forskere mener KrFs Israel-politikk er i strid med folkeretten

Aftenposten:
Midtøsten-forskere mener KrFs nye Israel-politikk for neste stortingsperiode åpenbart bryter med internasjonal folkerett.

Hvis Høyre-leder Erna Solberg får førstevalget sitt oppfylt til høsten - en firepartiregjering - vil Norge få en regjering der to av partiene, KrF og Frp, ønsker en helt ny politikk overfor Israel og Midtøsten.

Midtøsten-ekspert Jørgen Jensehaugen, NTNU, mener Israel-programmet er diffust, selvmotsigende, men i sum proisraelsk. Han sier hele tonen i programmet er «frikjennende» over Israel.

- Det er mye som mangler. Ordet okkupasjon er ikke nevnt, heller ikke Israels ansvar. Returretten for de palestinske flyktningene fra 1947, og deres etterkommere, er udiskutabel i forhold til internasjonal rett.

Frp-konkurranse
Han tror KrFs partiprogram for Midtøsten er mest myntet på hjemmemarkedet, på norske velgere.

- Den nåværende regjeringen har kommet litt på kant med den israelske regjeringen. Det er KrFs velgere misfornøyd med. Dette handler nok derfor vel så mye om at KrF og Frp er i en sterk konkurranse om stemmene til Israels støttespillere i kristennorge.

Midtøsten-historiker Hilde Henriksen Waage sier KrFs Israel-politikk for neste periode bryter dramatisk med prinsippene for norsk utenrikspolitikk.

- Det er oppsiktsvekkende at KrF i et nytt partiprogram snakker om selvstyre og ikke en tostatsløsning. Men jeg synes likevel formuleringene om nabolandenes ansvar for å løse flyktningeproblemet er det groveste. Dette er en tenkning man må tilbake til 50-tallet for å finne, da man mante de «arabiske stammefrendene» om å ta ansvar for andre arabere. Formuleringene har et imperialistisk preg over seg.