NB! Du må klikke på tittelen for å komme til kommentarfeltet.

fredag 19. april 2013

Frp truer kirken med pengekutt

Vårt Land:
Flere politikere oppfatter Kirkemøtets vedtak om «etisk olje- og gassforvaltning» som en advarsel mot å stemme på partiet.

– Her driver Kirkemøtet i realiteten partipolitikk. Hvis Den norske kirke fortsetter slik, må vi vurdere om vi må løsrive kirken enda mer fra staten når det gjelder finansiering og organisering. Det er ingen grunn til at vi skal bruke skattemidler til å finansiere en kirke som selv spiller en partipolitisk rolle sier stortingsrepresentant Anders Anundsen (Frp) til Vårt Land.

Han er meget oppbrakt over hva som har forgått på Kirkemøtet, Den norske kirkes «storting», de siste dagene.

– Det blir ingen åpen folkekirke av politisk aktivisme. Det blir en spesiell situasjon hvis du må tilhøre en spesiell, politisk retning og være opptatt av bestemte politiske spørsmål for å tilhøre kirken. Det er et problem hvis troen på Jesus ikke er nok, sier Anundsen.

– Jeg opplever at det Kirkemøtet nå vedtar, er en advarsel til kirkemedlemmer mot å stemme Frp, sier Bjørn Lian, sokneprest og leder av Frps kommunestyregruppe i Karlsøy i Troms, til Vårt Land.