HAMAS ødelegger mulig verdensarv

ICEJ:
UNESCO tar ikke opp saken. På generalkonferansen som pågår i Paris, kritiserer de ingen andre nasjoner enn Israel.

For ett år siden ble den antikke havnen Anthedon i Gaza nominert til UNESCOs verdensarvliste av organisasjonens nye medlem Palestina.

Nå er Hamasregimet på Gaza i gang med å ødelegge deler av dette havneområdet, for å opprette en treningsleir for terrorister på stedet. Dette arbeidet skal ha pågått en måned allerede.

Den 3 000 år gamle Anthedon-havnen inneholder blant annet ruinene etter et romersk tempel og arkeologiske funn fra persisk, hellenistisk og bysantinsk tid.

Den ikke-statlige menneskerettsorganisasjonen UN Watch har henvendt seg til UNESCOs ledelse med en appell til dem om å ta opp saken under generalkonferansen som nå pågår i Paris, og som varer til 26. april. De har ikke fått svar, og saken står ikke på sakslisten.

FN-organisasjonen UNESCO avholder generalkonferanse i sitt hovedkvarter i Paris annethvert år, og denne gangen er det kun ett land som ifølge sakslisten er gjenstand for kritikk: Israel skal under lupen i hele fem saker.

Til sammenligning er massakrene i Syria ikke nevnt i sakslisten. Tvert imot har Assad-regimet fortsatt et av de 30 mandatene i UNESCOs menneskerettskomité, og er dermed med på å evaluere menneskerettssituasjonen i andre land.

- UNESCO kan rangeres som den mest anti-israelske organisasjonen i hele FN-systemet, skriver UN Watch.

Kommentarer