NB! Du må klikke på tittelen for å komme til kommentarfeltet.

onsdag 10. april 2013

Israel er en demokratisk stat

Dagsavisen: (Publisert 3 april)

Det er ingen grunn til å hvitvaske Israels politikk og handlinger når de bryter Folkeretten. driver etnisk rensing, tortur, forbrytelser mot menneskeheten, vilkårlige fengslinger på ubestemt tid, ulovlig okkupasjon og agressive krigshandlinger.

Helge Evjen skriver at Israel har like stor rett til å eksistere som de arabiske landene. Til det er å si at det er ikke noe land på kloden som påberoper seg rett til å eksistere, men bare til å være frie og uavhengige stater. Israel er det eneste unntaket. Hvilket Israel skal i så fall eksistere? Israel hverken har eller ønsker å definere sine egne grenser. I så fall måtte de gi landavståelser til palestinerne i en forhandlingsløsning, og det har overhodet ikke Israel noe ønske om. Hvis man skal akseptere Israels rett til å eksistere må det være innenfor de grensene FN dro opp i sin delingsplan i 1948.

Skulle man i tillegg akseptere Israel som en jødisk stat som i praksis vil være rasistisk vil man måtte flytte alle jøder fra Vestbredden og ellers innenfor FN,s grenser av 1948. Da kan jeg akseptere Israel som en jødisk stat, ellers ikke. Golanhøydene måtte også tømmes for jøder. En slik løsning jeg her trekker opp regner jeg med at Helge Evjen vil akseptere.

Dette skriver altså Thor Krefting Nissen i Dagsavisen.

Julius Embretsen kommer så med følgende rettelser:

Ønsker ikke bruke tiden på karakteristikker, men dette innlegget hadde så mange feil at jeg tar meg 10 minutter til å rette på de mest åpenbare:

• Israel bryter folkeretten - dette er sant. Det gjør også norge. Og de fleste andre land i verden. Folkeretten er ikke noe noe land er forpliktet til å følge i ett og alt, spesielt ikke hvis de å følge folkretten setter innbyggerne i landet i direkte fare, slik f.eks. tilfellet ofte er i Israel. Eksempel her er Gaza, hvor Israel trakk seg ut med innbyggere og militære, og endte opp med å få en lovløs enklave hvor terrorister sender raketter over sivilie innbyggere.

• Israel påberober seg ikke rett til å eksistere. Det eksisterer. Du kan like det eller hate det, og du kan argumentere for at det ikke burde eksistert. Men nå er det her, og landet ser definitivt ut til å ha livets rett, så deal with it.

• Observerer artikkeleforfatteren har et ønske om å flytte jøder inn i grenser for en jødisk stat av 1948. Dette er ganske ekstremt, det betyr at forfatteren ønsker å tvangsflytte jøder bort fra sine eiendommer om disse er på feil side av grensene, slik at arabere kan ha områder helt frie for jøder. Som sagt er dette ekstremt, men samtidig var det jo nettopp det som skjedd under krigen i 1948 - de områdene som araberne vant fra jødene, ble etnisk renske for jøder.

•Araberne satte seg mot en delingsplan, men ble stemt ned. Uansett er ikke dette relevant, for alle - både jøder, europere og arabere skjønt at det var bare snakk om tid før england skulle ut av Mandatområdet Palestina, og store grupper blant araberne så dette som en gyllen annledning til å få rensket ut siste rest av jøder. Delingsplanen fra FN var et desperat forsøk på å opprette to stater, nettopp for å unngå denne varslede nedslaktingen av jøder som FN fryktet.

•Ilan Pappes bok "The ethnic cleansing of Palestine" er bygget på verkene til Benny Morris. Benny Morris, undertegnede, samt mange andre benekter ikke at det ble begått overgrep under opprettelsen av staten Israel, men disse relativt små overgrepene (om man sammenlikner med overgrep ellers i den arabiske verden) kom som en naturlig følge av den fiendtlighet jøder møtte fra araberne i området, og var hverken planlagt eller ønsket av den jevne jødiske befolkningen i området.

• Påstanden om at en jødisk stat er rasistisk, er såpass absurd, at den får stå ukommentert. Norge er også rasistisk, i den grad at mange i norge er rasister. Vi får bekjempe rasisme i norge før vi kommer med pekefingere på israel.

• Israel er en demokratisk stat, hvor alle med israelsk statsborgerskap får stemme og bevege seg fritt innenfor israels grenser. Israel har etniske minoritere innenfor alle samfunnslag.

• Israel har gjenntatte ganger inviteret til forhandliger med palestinerne, uten at palestinerne har møtt opp.

• Israel ønsker selvsagt å kunne stille betingelser for hva som skal inngå i en fredsavatale. Noe helt annet hadde vært idiotisk.

• Påstanden om at en jødisk stat innebærer etnisk rensning av alle ikke-jøder i israel er så absurd at man virkelig lurer på hvilke motiver artikkelforfatter har. Israel har eksistert i mange år nå, og det bor, lever og virker israelske statsborgere av alle nasjonaliteter i landet. Det finnes intet land i midtøsten hvor arabere har det bedre og er friere enn nettopp Israel.

• Hamas og Fatah har derimot stil krav om at Vestbredden og Gaza skal være fritt for jøder. Bosetningsstoppen man ønsker er for å vise at man har makt til å stoppe jøder fra å kjøpe eiendommer fra palestinere (det er sågar dødstraff for palestinere som selger land til jøder)-

• Det er ikke konfiskering av land når jøder bor på vestrbredden. Land som bosetningen flytter inn på er kjøpt lovlig og redelig. Å betale for en vare er det motsatte av konfiskering, og de tilfellene hvor jøder flytter inn på eiendommer de ikke eier, blir de kastet ut med makt umiddelbart!

• Iran har truet med å utslette israel. Lesere får selv dømme om det da er 100 ganger mer alvorlig at Netanyahu ønsker å stoppe Iran fra å kunne utslette Israel.