Jeg forventer at Kirken ikke avslutter demokratireformen

Aftenposten:
Årets Kirkemøte er det første etter grunnlovsendringene som løsnet båndene mellom Kirken og staten. Utvikling av et kirkelig demokrati er en av de største utfordringene for Den norske kirke som tar mål av seg å bli en folkekirke.

I seks dager skal de fremste tillitsvalgte  og geistlige i Den norske kirke drøfte hvordan den skal utvikle seg som en selvstendig kirke, finne nye ordninger for å styrke seg som trossamfunn og samtidig være en majoritetskirke.

Kommentarer