NB! Du må klikke på tittelen for å komme til kommentarfeltet.

fredag 5. april 2013

Moderering av ytringer i offentlige medier

Aftenposten:
(Av Forfatter Else Berit Kristiansen.)
Debatten om «kloakk» i kommentarfelter på internett legger et kraftig press på ytringsfriheten. Som samfunn utfordres vi på om vi er i stand til å tåle denne viktigste av alle friheter. Svaret ser ut til å være nei.

Det synes å herske enighet, i alle fall i praksis, om at åpne ordskifter har størst sannsynlighet for å underbygge og føre til ekstremisme og vold. Hensikten med moderering av lovlige ytringer er altså god, men gir den det ønskede resultat? Og er den legitim?

Grensene for hva man kan ytre seg om er nedfelt i straffeloven. I hovedsak dreier det seg om trusler, oppfordring til vold, rasisme, ærekrenkelser og løgner om en annens person, samt krenkelse av privatlivets fred.

Jeg har til gode å se en ulovlig ytring i de offentlige mediers kommentarfelt. Min bestemte oppfatning er at folk vet hvor grensene for lovbrudd går.

Ytringsfriheten skal ikke bare gi folket en følelse av frihet, men en reell frihet, basert på retten til å si sin mening uten forhåndsgodkjenning og redsel for straff fra styresmaktene. Ytringsfriheten er det viktigste bidraget til å bevare fred i et demokrati der flertallet har regjeringsmakt, og et mindretall må bøye seg. Frihet og rett til å ytre seg er i de fleste tilfeller godt egnet til å holde eventuelle behov for å ty til voldelige midler i sjakk, og er helt avgjørende for at et demokrati skal kunne bestå.

- Anbefaler alle her på forumet å gå inn på Aftenposten og lese resten av artikkelen.