Multikulturalisme: Implementeringen af islam og bruddet med scandinavisk/vestlig kultur

180grader: (Dansk tidsskrift)
Socialismen og kulturradikalismen er historisk personificerede ved de to stamfædre Karl Marx (1818-1883) og Friedrich Nietzsche (1844-1900). De lagde fra hver deres filosofisk erkendelsesteoretiske udgangspunkt afstand til religionen. Begge med udtryk, der er blevet stående op igennem historien som helt centrale for deres tanker. Marx slog således fast at: "Religion er opium for folket!" og Nietzsche at: "Gud er død!".

Hvis vore to venner - Marx og Nietzsche - derfor udtalte sig overfor multikulturalisterne om nutidens ekspansive religion, islam, sådan som de nu engang havde for vane at udtale sig om den slags - dvs. med ord som: "Islam er opium for folket" og "Allah er død", så ville de få sig deres livs mest ubehagelige overraskelse.  Som en anden inkvisition fra den mørke middelalder ville deres "moderne" åndsbeslægtede nemlig rejse sig og komme efter dem med racismelovgivningen og en helvedsild af internationale racekonventioner og de to ville skyndsomt fortrække til 1800 tallets fred.

Kommentarer