Palestinians hid true intentions from Obama

Israel Today:
In a telling example of just how genuine, or, rather, how false, Israel's peace partners in the Palestinian Authority are, a monument that replaces the entirety of the land of Israel with a State of Palestine was hastily removed from Bethlehem before US President Barack

Når "palestinerne" går inn for å lure Obama, vil de selvfølgelig gjøre det samme med Barth-Eide. - Likevel støtter våre myndigheter opp om dem, både moralsk og med millionvis av våre skattekroner, hvert eneste år. Hvor lenge skal det norske folk tolerere at myndighetene våre faktisk støtter løgnere og terrorister?

Kommentarer