Ville ha mannlig prest – måtte søke etter kvinne

Vårt Land:
Alle stillingsannonsar i Den norske kyrkja må oppmode kvinner til å søkje, også der staben allereie har mindretal av menn. I Søgne kyrkjelyd utanfor Kristiansand var 4 av 13 personar menn. Difor ville kyrkjelyden helst ha ein mann då ein ny person skulle tilsetjast som prest.

Kommentarer