NB! Du må klikke på tittelen for å komme til kommentarfeltet.

torsdag 30. mai 2013

Til kristne venner og kjente knyttet til De Kristne [2]

Av "Helen34"

Med De Kristnes flotte program, som også kaster lys på vår økonomiske fremtid - har jeg noen flere tanker. Politikken til De Kristne viser til en ny og bedre retning, som selv Høyre endog FRP synes å glemme, derfor bør De Kristne ta stemmer fra alle partier.

Jeg vil bruke den kristne guvernøren fra Texas, Rick Perry, som et lysende eksempel.  Han har aldri - sammen med kona - lagt skjul på at den kristne troen ligger til grunn for alt de driver med, inkludert politisk: http://en.wikipedia.org/wiki/Rick_Perry NB: KrF vil forvise troen til bedehuset, ikke USA sin største stat, der går de fra suksess til suksess.

Texas har blitt en magnet for store og små bedrifter, med lave skatter, som således skapte arbeidsplasser og de-regulering. Det mens i California [CA], hvor de endog er verre enn der hvor europeiske sosialister rår, i å hindre privat næring, meningsløs regulering og utvidelse av statens rolle. Altså ren korrupsjon. I CA mister de arbeidsplasser, påfører seg uløselige strukturelle problemer, som de har gjort i Europa. Norges spesielle stilling skyldes oljeinntektene, men problemer kommer, de tildekkes bare med pengebruk og sløsing.

CA har stadig større sosiale utgifter, ”counties” i CA går konkurs, tvunget frem av korrupte fagforeninger i det offentlige, som er i seng med poltikere, og som snart vil føre til at hele staten gå konkurs. CA har stort potensiale, men venstresiden gjør alt for hindre næringsutvikling. De starter med konservativt styre, løser sine problemer, men Texas er veiviser - med kristen (til langt over snippen) guvernør. Mitt poeng: Der kan De Kristne finne argumenter for sin politikk.

Her kan dere se hvem som gjør det best, og som sagt - her bør De Kristne kunne finne materiale for å argumentere for sin økonomiske politikk. Den henger faktisk sammen med helheten i det kristne programmet, som også ligger til grunn for Rick Perrys suksess: http://chiefexecutive.net/best-worst-states-for-business-2013 Faktisk er det nå verre i USA enn i Norge, i visse stater, fordi de kommer inn på føderalt nivå, og bare lager problemer. Gjerne fra venstresiden, mens Bush gjorde lite for å rette opp trenden.

Etter krigen, skjøv våre myndigheter det private initiativ til side, satt opp kontrollorganer, som bare var påskudd – for å kontrollere alt som var, hindre privat næring, og desimere det sivile samfunn. Jeg husker det konservative billedbladet NÅ eksponerte hvordan de kom inn, nærmest for å ødelegge småbedrifter. En sak hvor arbeidsfolkene fortalte tilsynet at det var bare pirk, og at de ødela arbeidsplassen deres. Den artikkelen gjorde inntrykk over det ganske land.  Faktisk har Arbeiderpartiet delvis tatt litt til vettet her, men på andre områder oppretter de stadig nye organer, alt med vikarierende motiver, som gjør samfunnet mer tungrodd, og utrydder det sivile samfunn. Dette tildekker de med sosialbudsjettet og annen meningsløs pengebruk, med liten effekt.

Jeg viser en video fra USA, som bør få folk til å tenke. Men dere vet alle at det er denne ukristelige aktiviteten, som har ødelagt for Norge og Europa etter krigen. Dette er en stolt gitarprodusent, med lange tradisjoner, som ble angrepet av den føderale staten, fordi han støttet en mormon som president. http://video.foxnews.com/v/2417107239001/raid-on-gibson-early-effort-to-isolate-obamas-opponents/?playlist_id=930909787001

Det positive er at amerikanere kjemper tilbake, og Tea Party er instrumentet, som jeg skrev om i min forrige mail. Her kommer kristne og sekulære sammen, for å redde det beste av amerikanske tradisjoner. Og Obama brukte skatteetaten IRS for å knekke dem, selv kristne og pro Israelske organisasjoner. "He has been looking to Norway."