Avkristning?

Av Ansgar Braut.

Jeg merker meg at svært mange konservative kristne til stadighet hevder at den rød-grønne regjeringen har avkristnet Norge. Når jeg stiller spørsmål ved hva man mener med dette utsagnet, og om de kan gi noen eksempler, så blir det taust.

Ofte sies det at "sosialistene har avkristnet Norge", uten at man kan vise til hverken hva som har blitt gjort for å avkristne landet, og heller ikke kan vise til sosialistiske trekk ved politikken de rød-grønne fører.

La oss se litt på hva regjeringen har gjort disse åtte årene, som kan tolkes positivt eller negativt for oss kristne.
 
  • De har innført Rle-faget i skolen. Til mange kristnes store ergelse, er K tatt bort. En dom i menneske rettighetsdomstolen i Strasbourg har pålagt Norge å endre faget, noe regjeringen har gjennomført. Alle andre regjeringer måtte selvsagt ha gjort det samme.
  • Mange hevder at regjeringen har fjernet Jesus fra grunnloven. Dette er feil. Det er et samlet storting  som har gjort denne endringen. Det er påfallende at feks Norge Idag, ved den noe enkle Sæle i spissen fortsatt skylder på regjeringen for dette, selv om de vet at dette er feil.
  • De har fjernet den evangelisk-lutherske bekjennelsen, og at foreldrene skal oppdra barna sine etter den protestantiske lære. Det er helt på sin plass. Jeg er ikke lutheraner, og vil ha meg frabedt at jeg gjennom grunnloven skal pålegges å døpe barna mine, og lære dem opp i henhold til en kristen retning jeg ikke tilhører.

Slik jeg ser det er det enkelte ting som er likt eller positivt av endringer gjort av den sittende regjeringen. De har innført et visst selvstyre i kirken, og kirken selv får utnevne biskoper og proster. Det fikk vi gleden av å oppleve, da en konservativ biskop ble utnevnt i Agder / Telemark.

Regjeringen har opprettholdt muligheten for å etablere kristne privatskoler, på like vilkår som under tidligere borgerlige regjeringer. Samtidig kan nevnes at de har eksempelvis videreført støtten til Evangeliesenteret.

Jeg klarer ikke se at de rød-grønne har gjort seg skyldig i en "avkristning" av landet vårt. Nylig fikk Rune Edvardsen pes for å ha støttet AP. Etter mitt syn noe urettferdig. Arnfinn Clementsen sa det ganske fortreffeligi en kommentar i debattfeltet på dagen.no, der han tok Edvardsen i forsvar. Han skriver at dette ikke er så sort/hvitt som mange fremstiller det. Ut fra et kristent ståsted finnes det svakheter i politikken, enten man ser til venstre eller til høyre.

Studerer vi nøye hva Jesus lærer oss, er jeg ikke et sekund i tvil om at det er mer korrekt å se til venstre enn til høyre i politikken. Det bør vekke betydelig mer oppsikt at en kristen stemmer FRP enn AP.

I typiske kristne saker, som abort, aktiv dødshjelp, homofile ekteskap, er Høyre og FRP helt på linje med regjeringen.

Jeg er spent på om noen kan fortelle meg hva dere legger i denne "avkristningen" som de rød-grønne har gjort seg skyldig i!?

Og nok en gang: jeg tror ikke vi skal legge all verdens i politikken, ut fra et kristent ståsted. Om vi får en fortsatt rød-grønn regjering eller en borgerlig, eller en blå-blå, så tror jeg ikke forskjellene blir så store. Vi kan ikke tvinge kristendommen på noen gjennom politiske vedtak. Vekkelse og frelse må komme gjennom god oppdragelse i familiene, god forkynnelse og aktive menigheter.

Ansgar Braut

Kommentarer