Bare 3 prosent sa nei – likevel droppes skolegudstjenesten

Vårt Land:

Jarle Kallestad
jarle.kallestad@vl.no

Bare 10 av 350 på Åstveit skole i Bergen ber om fritak fra skolegudstjenester. Men nå er det slutt på kirkegangen, melder rektor.

Dagens regler åpner for gudstjenester i skoletiden. Men da må skolen sørge for «ikke-diskriminerende» fritaksordninger og informere om alternativer for elever som ber om fritak. Skolegudstjenestene skal heller ikke fungere som semesteravslutning.

– Det gjorde de hos oss. Derfor dropper vi denne løsningen, sier rektor Ragnhild Kaarstad.

– Etter en henvendelse fra Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU), så vi på retningslinjene for skolegudstjenester på nytt. Deres henvendelse gjaldt informasjon om alternative tiltak, ikke om vi skulle ha en skolegudstjeneste eller ikke, presiserer Kaarstad.

Hun sier at ti elever har søkt fritak fra gudstjenestene. Dette utgjør rundt 3 prosent av de 350 elevene ved ungdomsskolen i Åsane.

«Ikke ryddig». Biskop Halvor Nordhaug finner det underlig at rektor begrunner beslutningen med at gudstjenesten i praksis er blitt en semesteravslutning.

– Hun bryter altså reglene, for deretter å bruke sitt eget regelbrudd som argument for å avvikle ordningen. Det kan vel ikke sies å være en særlig ryddig argumentasjon, mener Nordhaug.

Les mer her...

Kommentarer