Barnehagen har liten positiv effekt på barns sosiale ferdigheter

Aftenposten

Av Heidi Borud

Barn bruker mer og mer tid i barnehagen, men det gir lite positiv effekt for barns sosiale kompetanse. Det viser en ny doktorgradsstudie i psykologi.

Psykolog Elisabet Solheim har i sitt doktorgradsarbeid ved NTNU i Trondheim studert mulige effekter av barns ulike barnehageerfaring i løpet av de 4 - 5 første leveårene, og vurdert sosial og emosjonell tilpasning ved når barna er 4,5 år og 6 år.

Det ble lagt spesiell vekt på hvor mange timer barna hadde vært i barnehagen, gruppestørrelse og kvaliteten på relasjonen mellom barn og førskolelærer.

I studien fremkommer det at jo lengre tid barnet tilbringer i barnehagen, jo større er sjansen for at forholdet til de ansatte preges av konflikt.

- Dette kan først og fremst henge sammen med at barn som har tilbrakt mye tid i barnehage også har hatt flere muligheter til å havne i konflikt med de ansatte, rett og slett fordi de har vært mer i barnehagen. Det kan imidlertid også forstås som at barn som tilbringer mye tid i barnehagen er blitt mer «varme i trøya» og hevder seg mer sosialt, på godt og vondt, sier Solheim.

Hun understreker at denne sammenhengen er svak og at den praktiske betydningen sannsynligvis er liten.

Foreldrene viktigst

- Mye tid i barnehage skader ikke, men det er heller ikke nødvendigvis bra for barnas sosiale kompetanse. Hvordan tolke dette? At relasjonen til foreldrene uansett er det absolutt viktigste?

- Ja, det kan du si. Vi vet at det er veldig mange ulike faktorer i et barns liv som har betydning for deres utvikling. Barnehagen utgjør bare en del av det store bildet, og det er derfor vanlig at man finner ganske beskjeden betydning av barnehagen, også i andre studier, sier Solheim.

- Det at vi ikke finner hverken positive eller negative sammenhenger, kan henge sammen med at andre faktorer i barns liv betyr mer. Vi vet at familien har mer å si for barns utvikling enn for eksempel barnehageerfaring. Dette skyldes nok først og fremst at barn deler gener med sine foreldre.

Les mer HER...

Kommentarer