NB! Du må klikke på tittelen for å komme til kommentarfeltet.

lørdag 8. juni 2013

Bjarne Bjelland og hans disipler

Jeg vil gjerne kommentere et utidig personangrep. Jeg var først fylkesleder for interimsstyret i partiet De Kristne i Rogaland, og er nå valgt leder for fylkesstyret i Rogaland. Jeg er også 2. kandidat på stortingslisten for Rogaland.

Bjarne Bjelland har gjennom sitt yrkesaktive liv tjenestegjort i politiet. Da forventer jeg «litt ekstra».

Er det mulig å gjøre tjeneste i politiet et langt liv uten at en selv har de nødvendige moralske og etiske antenner? Jeg leser nå om Bjarne Bjellands beskyldninger mot Terje Simonsen. Det er bare å riste på hodet og lure på hvor han og hans disipler tar det fra. Har Bjelland kjent til økonomisk bedrageri over lengre tid uten å anmelde dette til den etaten han selv har tjenestegjort i hele sitt yrkesaktive liv? Hvorfor tar han det først frem nå fire måneder etter at han selv gikk misfornøyd ut av partiet?

Undertegnede gikk inn i partiet De Kristne etter et møte i Sandnes den 31.05.2012. Jeg sa da til Bjarne Bjelland at jeg kunne delta med det arbeidet partiet måtte kunne bruke meg til i tiden frem mot valget. Det resulterte blant annet i at jeg fikk anledning til å delta fullt ut i programarbeidet fra starten, sammen med Bjelland i den perioden han ledet arbeidet, og i etterkant med fullførelsen av programmet. Jeg kan forvisse alle lesere om at Terje Simonsen ikke på noen måte dikterte meg eller noen andre i programkomiteen. Bjarne Bjelland utøvde en mer diktatorisk lederstil enn det som ble fortsettelsen etter Bjellands avgang. Det burde være nok å lese gjennom partiets handlingsprogram for å kunne se og forstå at så er tilfelle. Dette programmet er på ingen måte et diktatorisk enmannsverk.

Jeg kan ellers bekrefte at jeg har hørt Bjarne Bjelland omtale Terje Simonsen mange ganger i forskjellige sammenhenger, og jeg kan også bekrefte at han aldri i det året som har gått noen gang har sagt noe positivt om Simonsen til meg. Noe mer burde det være unødvendig å nevne.

At enkelte av våre avismedier gjør slike utspill til store oppslag forteller mer om media enn om Terje Simonsen. Det har i etterkant vist seg at Bjarne Bjellands utgang fra partiet har vært udelt positivt.

Den splittelsen som nå beskrives i forbindelse med Bjarne Bjelland sin utmelding fra partiet forsvant sammen med Bjarne. Vi har gjennomført landsmøte i all fordragelighet, og har alle vanlige partiorgan etablert på samme måte som alle andre politiske partier. Jeg var selv til stede under hele landsmøtet, og kan i den anledning også avsanne Vårt Lands stadige fokus på halleluja tilrop til Terje Simonsens tale. Den delen av Vårt Lands referat er rendyrket løgn. Det er noe som for meg er vanskelig å akseptere fra en avis som utgir seg for å ha et «kristent» ståsted.

Angrep på person av denne karakter og fra det hold som bærer angrepet frem, styrker meg i vissheten om at partiet De Kristne er helt nødvendig i dette landet.

Arne Husveg
Fylkesleder og 2 kandidat på stortingslisten i Rogaland for De Kristne
Kvibakken 62, 4365 Nærbø Telefon: 90 64 23 01