Frykter sosialhjelp vil komme helt ut av kontroll

Aftenposten

Av Hilde Harbo , Geir Salvesen , Sigurd Bjørnestad

Mange bydeler i Oslo opplever at stadig flere fra EØS-land ber om sosialhjelp. Sosialkontorene må få muligheten til å avvise EØS-borgere, mener Nav-sjef.

EØS-innvandrere til Norge får et registreringsbevis når de har fått seg jobb. Mister de jobben, beholder de beviset og kan dermed søke sosialhjelp.

- Vi har opplevd en firedobling i antall henvendelser om sosialhjelp fra EØS-borgere det siste året, sier Sigurd Røeggen, leder ved Nav-kontoret, kommunale tjenester, i bydel St. Hanshaugen i Oslo.

EØS-borgere som har fått jobb, får et registreringsbevis hos politiet. Det beholder de selv om de mister jobben. Det er dette registreringsbeviset Røeggen og hans medarbeidere får lagt på bordet når EØS-borgere søker om sosialhjelp.

- Det er ingen regler for å tilbakekalle dette registreringsbeviset. Hvis EØS-borgere mister jobben, gir registreringsbeviset dem rett til sosialstønad på lik linje med nordmenn uten tidsbegrensning, sier Røeggen.

EØS og sosiale ytelser i Norge:
  • Arbeidssøkende fra EØS-land utenfor Norden kan oppholde seg i Norge i inntil seks måneder for å søke arbeid, men må melde seg til politiet ved opphold utover tre måneder. Dette gir ingen rettigheter til sosiale ytelser i Norge.
  • EØS-borgere fra land utenfor Norden som har fått seg jobb i Norge utover tre måneder, eller driver næringsvirksomhet registrert i Brønnøysund-registrene, skal registrere seg hos politiet. De får da tildelt et såkalt registreringsbevis. Dette er en annen registrering enn den første meldingen.
  • Registreringsbeviset blir i praksis aldri trukket tilbake, heller ikke når de mister jobben.
  • Registreringsbeviset sammen med fast bopel gir de samme rettighetene som etniske nordmenn når det gjelder sosialhjelp. For å ha fast bopel, må en blant annet ha rett til opphold. Arbeid eller næringsvirksomhet gir oppholdsrett for EØS-borgere. Også de som har mistet jobben har oppholdsrett.
  • EØS (Det europeiske økonomiske samarbeidsområde) består av de 27 EU-landene pluss Norge, Island og Lichtenstein.

Kommentarer