Hvorfor jeg vil stemme på De Kristne

Av Bibelleser.

I mange år har jeg sett at Krf sentralt, bevisst har sjaltet ut folk som har stått for en kristen konservativ linje, og det hele kulminerte på Krf ’s landsmøte 26. april i år, da Krf forandret prg.2, slik at krav om en kristen bekjennelse til dem som skulle ha tillitsverv i partiet, nå ikke lenger er nødvendig.

Dette skjedde etter at man først hadde forandret på prg.12 (den loven som grunnleggerne av partiet satte, nettopp for å sikre at Krfs ’sjel’ aldri måtte forandres.

Slike ’kjeltringstreker’ skaper ikke tillit! Og når Krfs lover nå har fått samme skjebne som det Norges Grunnlov fikk i fjor (da Grunnloven også, på mange måter ble avkristnet), da har jo ikke Krf så mye nå å stille opp med, om de skulle klage på den slette behandlingen som Grunnloven fikk. For de gjorde jo det samme selv! Først fjerner man sperren/ sikringen og så gjør man med selve lovene som man vil! Tvilsomt rent juridisk – og iallfall moralsk forkastelig, og ikke minst dårlig gjort mot grunnleggerne av partiet.

Politikk handler om tillit, og dessverre har jeg mistet tilliten til Krf for lenge siden.

Ved de siste valgene har jeg stemt på Krf. Ikke med fryd og begeistring, men bare slik passelig engasjert – siden jeg så ofte er blitt skuffet. Skuffet over at gode konservative kristne har blitt sjaltet ut sentralt, bl.a. For det er helt klart at liberaliseringsprosessen har skjedd sentralt, og ikke så mye ute i distriktene. Liberaliserings-angrepene har blitt rettet inn på dem som har stått sentralt i Krf. Dette kom vel tydelig fram nå nylig, når Dagrun Eriksen ble stemt ned av grasrota i Krf, men så i etterkant ble tatt inn igjen sentralt.

Så på grasrotnivå er det stort sett gode gamle Krf ere, som står for det gamle – mens lederne sentralt i partiet nå er temmelig runde i forhold til saker som alltid har vært viktig for bekjennende, konservative kristne. På grasrotnivå må jo dette være både frustrerende og provoserende, antar jeg.

Jeg har iallfall ikke noe parti lenger i Krf, og jeg er veldig glad for at det nå finnes et godt alternativ – De Kristne. Et dristig navn, men et navn som da helt klart forplikter. Og det er bra. Så når jeg står i valgboksen den 9.september og ser lappen til ’De Kristne’ lyse mot meg, så griper jeg til den med fryd i mitt hjerte!

Må si at Erik Selle (men også flere andre i De Kristne) begeistrer meg virkelig! Han sier han står for det samme som Kåre Kristiansen stod for – en kristen høyrepolitikk, om du vil, men også et sant og rett syn i forhold til Israel. Det er bra!

Kåre Kristiansen gjorde alt han kunne for å få litt mer rettferdighet for Israel her i landet, bl.a. ved at han (sammen med Dagen) klarte å samle inn ca.20 000 underskrifter for å få Norges ambassade flyttet fra Tel Aviv til Jerusalem, Israels hovedstad. Skuffende nok ble dette trenert av Kjell Magne Bondevik.

Bondevik skuffet også i forhold til Børre Knutsen, da han som kirkeminister avsatte ham, enda Børre Knutsen stod for Guds klare bud: Du skal ikke slå ihjel! Aller minst et barn i mors liv. Dette er bare en av de mange dråpene som gjennom årene har dryppet opp i ’skuffelsens beger’ i mitt forhold til Krf.

Den nye ’ekteskapsloven’ er en annen sak som Krf har gitt opp, selv om også denne loven er himmelropende feil, både i forhold til Guds ord, og i forhold til det folk flest oppfatter som normalt. Og ikke minst i forhold til de barn som gjennom denne loven fradømmes retten til både mor og far.

Så jeg undres: Hva er hensikten med å stemme på Krf når Krf ikke lenger vil kjempe for de sakene jeg som konservativ kristen ser som de viktigste sakene?

Og så står jo egentlig heller ikke Krf for en sterk borgerlig regjering, når de ikke vil samarbeide med Frp, for når Krf sier ’tja’ i forhold til Frp er det en borgerlig mindretalls-regjering Krf tar sikte på.

De Kristne derimot har sagt veldeig tydelig at de vil gå i regjering med Frp og Høyre og slik kunne få en borgerlig flertallsregjering som også vil kunne gjøre om på den ulykksalige ’ekteskapsloven’ – som pr. idag er en statlig løgn om hvordan det Gud-givne ekteskapet er å forstå.

Slike løgn-lover som den nye ’ekteskapsloven’ og forsterdrapsloven vil før eller siden dra Guds dom ned over folk og land! Les litt historie, så forstår du hva jeg mener. Og det er mye mer alvorlig i Guds øyne, å forandre på lovene (normene) for hva som er rett og galt, enn om noen bryter (den rette) loven. For i det første legges til rette for at  mange blir forført i god tro (Se Jes.5,20 og Mark.9,42). Både den nye ‘ekteskapsloven’ og fosterdrapsloven er av denne kategorien; de gir folk en feil rettsforståelse og leder vill den oppvoksende slekt.

Guds moral-lov (Ti-buds loven) gjelder ALLE mennesker til alle tider!

Det går ikke an å si som så: ‘Siden jeg ikke er kristen så gjelder ikke Guds lov for meg’. Nei, for ’du skal ikke slå ihjel’ , ’du skal ikke bryte ekteskapet’, ’du skal ikke stjele’ osv. gjelder alle. Uansett religion eller nasjonalitet. Å ta imot evangeliet er en frivillig sak, men LOVEN gjelder ALLE!

Dette var elementær barnelærdom tidligere. Nå blir den oppvoksende slekt hindret i å få høre hvordan Guds lov lyder! Heller ikke skal de få høre evangeliet om Guds nåde i Kristus! I stedet er det eventyret om evolusjonen, om apekatt-forfedrene m.m. – de blir indoktrinert med, både fra skolehold og gjennom det statsfinansierte NRK! Stakkars barn, sier jeg bare. Ikke rart mange i den oppvoksende slekt finner livet tomt og meningsløst, egentlig.

Som sagt: Politikk handler om tillit, og Krf har ikke min tillit lenger. Så enkelt er det. De Kristne har klart å begeistre meg for politikk igjen. De har et godt program og de har mange gode, brennende kristne brødre og søstre med seg. Bønn og lovsang er en selvfølgelighet, noe Krf antagelig vil måtte kutte helt (siden ikke-kristne nå kommer inn).

De Kristne går imot den Israel-fientlige Midt-Østen politikken som Norge nå står for, De vil ha omkamp om ekteskapsloven – noe som bare er mulig gjennom en borgerlig flertallsregjering, hvor også Frp er med. DET går ikke med Krf, som IKKE vil ha omkamp om ekteskapet, og som ikke vil sitte sammen med Frp (men ellers med hvilken som helst hedning, visstnok).

Derfor stemmer jeg på De Kristne 9. september. Dette er absolutt partiet for konservative kristne i Norge anno 2013! Så jeg er enig med Erik Selle når han sier at det kristenkonservative grunnfjellet i Norge trenger en røst på Stortinget, og at for slike er De Kristne det mest troverdige valget!

Slik jeg ser det er De Kristne et redskap og en mulighet Gud gir oss, for at land og folk, ennå en gang, kan vende tilbake til hans lover og veier – som er det eneste som på sikt vil bety fremgang for landet vårt; å få være under Hans velsignelse.

Guds ord sier så klart: ’Gi du ville akte på mine bud! Da skulle din fred bli som elven, og din rettferdighet som havets bølger; da skulle din ætt bli som sanden, og din livsfrukt som sandkornene; dens navn skulle ikke utryddes og ikke utslettes for mitt åsyn.’ Jes.48,18-19

Vil vi det? Ja, hva er bedre enn dette da?

Og i Matt 6, 33 står det: 'Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg.'

Kommentarer