NB! Du må klikke på tittelen for å komme til kommentarfeltet.

søndag 23. juni 2013

Kirkenes verdensråd må anses som kvalifisert vranglære

Olav Fykse Tveit, leder av Kirkenes Verdensråd (WCC), klimaforkjemper og forkynner av erstatningesteologisk vranglære 
Israel Today: Kirkenes verdensråd (WCC) innkalte i mai måned til møte i Libanon. Herfra ble det sendt ut en uttalelse om at Palestina fortsatt er det sentrale spørsmålet i Midt-Østen og at Jerusalem er okkupert av den jødiske stat, som "diskriminerer kristne og muslimer."

«Palestina fortsetter å være det sentrale spøsmålet i regionen. Det palestinske folk av kristne og muslimer har vist stor utholdenhet i sekstifem år under den jødiske statens okkupasjon. Israel har vedtatt diskriminerende lover for bortvisning og diskriminering av kristne og muslimer i deres land. Denne okkupasjonen har skapt stor uro i Midt-Østen,» sies det i uttalelsen fra Kirkenes verdensråd (WCC)WCC uttaler seg også om kristne som tør støtte Israel, som blir betegnet «kristne zionister.» «Kristne som fremmer ‘kristen zionisme’ forvrenger tolkningen av Guds Ord og den historiske forbindelsen av palestinske kristne og muslimer til Det Hellige Land. Dette gjøres for å muliggjøre manipulering av opinionen av zionistiske lobbyer, samt skade felleskristne relasjoner,» fortsetter uttalelsen.

Link til hele uttalelsen fra Kirkenes Verdensråd HER

WCC er ikke en marginal organisasjon som lettvint kan avvises. Organisasjonen representerer rundt 500 millioner kristne fra 110 land og territorier rundt om i verden. WCC inkluderer anglikanske, baptistiske, lutherske, metodistiske, reformerte og uavhengige kirker, som alle har skrevet under på et politisk-religiøst dokument, Kairos-Palestine Dokumentet (link HER )som inneholder åpenbare løgner, som umiddelbart bringer våre tanker til kristne antijødiske skjevheter og forfølgelser av jøder gjennom historien.
For eksempel hevder WCC at kristne og muslimer har bodd kontinuerlig i Israel i 65 år. Sannheten er imidlertid at araberne krysset Jordanelven østover under seksdagerskrigen i 1967, og de kom aldri tilbake. Israels eneste feil i denne sammenheng er at landet vant krigen. Under denne konflikten, da hele den arabiske befolkningen i Hebron flyktet, ble de anmodet av Israels forsvarsminister Moshe Dayan om å vende tilbake til sine hjem.

I kontrast, på grunn av uutholdelige forhold, har det vært massiv kristen utvandring fra den palestinskkontrollerte byen Betlehem og fra Libanon. Kristne er ikke utsatt for diskriminering i Israel, som de er i Tyrkia, Egypt, Syria og andre muslimske land.
Kirkenes verdensråds antiisraelske politiske standpunkter stammer fra deres teologiske posisjon. For ikke å bli stemplet som en antisemittisk teologi, hevder WCC at kristne zionister forvrenger tolkningen av Bibelen.

Zionismen er en religiøs og nasjonal bevegelse fra det 19. århundre, som har arbeidet for jødisk hjemreise til til Løfteslandet Israel. Bibelen er sterkt gjennomsyret av denne zionistiske visjon. WCC hevder imidlertid, som i korsfarertiden, at de kristn er Guds utvalgte, og at jødene er forkastet av Gud. Denne vranglære kalles substituttlære eller erstatningsteologi.
 De hevder av forannevnte grunn at Jerusalem ikke må være under Israels suverenitet. WCC hevder at selv muslimsk kontroll av hele Jerusalem vil være bedre, enn at jødene "okkuperer" byen.

Enhver ærlig og objektiv leser av Bibelen bør avvise denne antijødiske vranglære. WCC samt flere kristne teologer inkludert, peker i vår tid fingre på staten Israel, som en skurk som truer verdensfreden. Israel er derimot det eneste demokrati og den minst plagsomme staten i denne regionen, så disse påstander fra WCC er per definisjon antisemittiske og fornærmende mot den jødiske stat.

Fra Ordet Og Israel:

 ”Kairos dokument” som ble fattet av palestinske teologer i Betlehem 01.12.09 hevder at landløftene til Israel gjelder ikke lenger. Dette dokumentet skulle være et sannhetens ord med kjærlighet. I stedet er det 16 sider fylt med anklager, løgner og falske påstander mot Israel og jødene. De fleste av biskopene i vårt land støtter dette skriv sammen med mellom kirkelig råd mfl.

• Men hva sier ORDET?

Landløftene en viktig nøkkel!
Har GT datostempel? Er GT utgått på dato? Offertjenesten i GT hadde et slikt datostempel. Hebrer- brevet sier: Men da Kristus kom…! GT s offer og prestetjeneste, var skygger og forbilder som fikk sin oppfyllelse i Kristus. Det finnes ikke noe datostempel på landet, det står: Til evig tid skal dere eie landet! 1 Mos.13.15 / 2 Mos.32.13 / Jes.34.17 / 60.21 /

Du kan ikke lese Rom kp 9 – 11 uten å merke at landløfte er med. Fra Sion skal redningsmannen komme. Rom 11.26 / Jerusalem skal ligge nedtråkket av hedninger inntil hedningenes tid er ute. Luk.21.24 Her er også landløfte med.

I sin argumentasjon for at Israel fremdeles er Gud folk viser Paulus til de løfter og pakter som dette folket har fått. Hvilke løfter og pakter? Jo, her står Abrahams pakten sentralt. Gud utvelger Israel som sitt folk, ved å gi Abraham tre løfter hvorav landløftet er det ene.

Kom Kristus for å avskaffe og oppheve løftene? Rom.15.8 sier: Kristus kom for å stadfeste løftene til fedrene. Stadfeste er vel det motsatte av å oppheve og avskaffe!

Videre står det i 2 Kor 1.20 ”For så mange som Guds løfter er, i Ham har de fått sitt Ja… Er landløfte utelatt her?

At Jesus er løftenes Ja og Amen betyr at Jesus vedkjenner seg løftene og har tatt på seg å oppfylle dem. Han er garantisten for at løftene står ved lag. Han som har gitt løftene, er også den som oppfyller dem. Herunder også landløftet. At alle løftene til syvende og sist tar sikte på å herliggjøre hans navn, er også en side ved dette skriftstedet.

Etter 2000 år i diasporaen er det vår generasjon som får oppleve å se at jødene kommer tilbake til fedrenes land. Det er stort! Dette er å sammenlikne med de største undere Gud har gjort i dette folkets historie. For her går Guds egne løfter i oppfyllelse rett for øyene på oss alle.

En skulle trodd at når jødene ble samlet til en nasjon i sitt eget land, så skulle dette vakt jubel i kirken og blant kristenfolket, men slik er det ikke. Kirkens motstand mot at løftene i Det gamle testamentet kan overføres på vår tid, er en hovedårsak til at staten Israel er blitt møtt med en kald skulder i store deler av vårt eget kristenfolk.

Profeten Sakarja så langt inn i fremtiden da han på Herrens vegne uttalte: "Se, jeg gjør Jerusalem til en tumleskål for alle folkene rundt omkring... jeg vil gjøre Jerusalem til en løftestein for alle folkene. Alle som løfter på den skal såre seg selv," Sak12.3.

Som enfoldige bibellesere får vi trøste oss med at hele Det nye testamentet ligger skjult i Det gamle testamentet. Derfor går det ikke an å fjerne Det gamle testamentet og tro at man står igjen med Det nye. Gjør man det, står man i virkeligheten ikke igjen med noe som helst. Det dreier seg ikke bare om landløftet og Israels plass i frelseshistorien. Det dreier seg dypest sett om vår bibelforståelse. Det er situasjonens store alvor.