Norge er ikke så rikt at vi kan kaste penger ut av vinduet

Aftenposten:

Av Stine Barstad
stine.barstad@aftenposten.no

Frp skal etter planen stemme over Kyoto 2 onsdag morgen. Miljøpolitisk talsmann Per-Willy Amundsen mener partiet bør si nei.

Regjeringen anbefalte sist uke at Stortinget godkjenner forlengelsen av Kyoto-avtalen, den såkalte Kyoto 2. Under avtalen forplikter Norge og en rekke andre rike land seg til tallfestede reduksjoner av sine klimagassutslipp.

En forlengelse av avtalen ble vedtatt under klimaforhandlingene i Doha i fjor, men krever ratifisering fra medlemslandene før den kan tre i kraft.

I forrige runde stemte alle partiene unntatt Frp for avtalen. Onsdag morgen skal Frps stortingsgruppe ta stilling til hva som skal være partiets standpunkt denne gangen.

Partiets miljøpolistiske talsmann, Per Willy Amundsen, er klar på hva han mener:

- Jeg har på mange måter samme standpunkt til Kyoto 2 som Jens Stoltenberg hadde i 2011:

- Da sa han til NTB at en Kyotoavtale som bare omfatter 15 prosent av verdens utslipp vil være nærmest meningsløs, sier Amundsen.

- Symbolpolitikk

Han viser til at store utslippsland som USA, Kina og India ikke er med i den nye avtalen, og at både Russland og Canada har gitt seg ut etter første periode. Dermed omfatter den nye Kyotoavtalen kun 10-15 prosent av verdens klimagassutslipp.

- Vi er for en internasjonal klimaavtale som alle land knytter seg til. Men å pålegge norsk næringsliv særskilte utslippskrav, vil kunne bety tap av arbeidsplasser, sier han.

- Men en forlengelse av Kyoto er for mange land en forutsetning for at de skal forplikte seg i en internasjonal klimaavtale?

- Jeg ser ikke det argumentet. Da er vi inne i symbolpolitikkens domene, med en avtale som ikke har noe effekt, men som koster masse. Norge er et rikt land, men ikke så rikt at vi kan kaste penger ut av vinduet, sier Amundsen.

Les mer her...

Kommentarer