Sannheten om Terje Simonsen kommer frem etter hvert

Nedenforstående ligger på; http://www.facebook.com/dekristne?fref=ts  Nylige innlegg av andre på De Kristne 

Eg sit i Kommunestyret for De Kristne i Bømlo, og har kjent Terje Simonsen nokre år. Blei godt kjent med han gjennom arbeidet med oppstarten av partiet og arbeidet fram mot Kommunevalget i 2011. Eg kjenner meg ikkje igjen i beskrivelsen som blir gitt av Terje i Vårt Land. Han er ein engasjert person som står på, men at han dikterer, roper, brøler osv., er ukjent for meg! Han hever stemma, ja, men ikkje meir enn engasjerte talere fra talerstolen; kanskje ikkje så mykje eingong!

Terje er ein ydmyk person som tar hensyn. Det har ikkje minst eg fått erfart gjennom samarbeidet her på Bømlo. Han har ikkje manipulert meg til å stå på lista til Kommunevalget. Han har spurt, faktisk med tårer i augene!, om eg kunne. Fordi han visste kva situasjon eg sto i privat!

Denne svertekampanjen som Vårt Land fører, kjem til å styrka De Kristne. Det taler for seg sjølv at Bømlo Nytt og Korsets Seier har sletta det frå sine nettsider! Det er stort!

Eg var med på landsmøtet, og det gjekk også for seg i fine rolige former, med ryddige saklige diskusjoner og engasjerte debattanter!

Terje har stått på som ingen andre hadde klart. Han har ofra mykje, både han og familien. Me bør reisa oss for Terje i respekt for det han har har vore lydig å gjort! Me skal og må ikkje gløyma kona hans, Tone, som også har gitt mykje!!

Eg vil takka deg Terje for at du spurte meg om eg ville vera med i arbeidet i De Kristne! Det er ein velsignelse å få vera med, og ein trygghet å ha deg som partisekretær!

Åndskampen er stor, og det viser at partiet De Kristne er farlig for dei vonde kreftene! Men me står for Han som HAR VUNNE SEIER!

Jes. 54.17: "De våpen som blir smidd mot deg, skal mislykkes, alle sammen. Hvert klagemål som blir reist mot deg, skal du kunne gjendrive. Det er den lodd Herrens tjenere får, den rett Jeg gir dem, sier Herren".

Lars-Kåre Katla
Komm.st.repr. De Kristne
Bømlo

Kommentarer