91 år siden Palestinamandatet ble vedtatt av Folkeforbundet, og dermed gjort gyldig som internasjonal lov

Sakset fra ICEJ24. juli i år var det 91 år siden det historiske dokumentet Palestinamandatet ble vedtatt av Folkeforbundet, og dermed gjort gyldig som internasjonal lov.

Dokumentet fastslår jødenes rett til å bosette seg hvor som helst i området mellom elven Jordan og Middelhavet.

- Palestinamandatet var ikke en naiv visjon som bare for kort tid ble omfavnet av det internasjonale samfunnet. 51 medlemsland, hele Folkeforbundet, vedtok det enstemmig 24. juli 1922. Mandatet anerkjenner det jødiske folkets historiske forbindelse til området Palestina, og legger grunnlaget for opprettelsen av deres nasjonale hjem i dette landet.


Det uttaler Eli E. Hertz, som har utarbeidet en rapport om Palestinamandatet.

- I sine forsøk på å etablere fred mellom den jødiske staten og dens arabiske naboer, bør verdens nasjoner huske hvem som er den lovlige, uavhengige nasjonen med rettigheter som er forankret i internasjonale lover som er gyldige til denne dag: Den jødiske nasjonen, sier Hertz.

Du kan lese hele rapporten her.

Kommentarer