Fjordman: Jeg er kommet for å bli!

Kronikk av Peder Nøstvold Jensen alias Fjordman.

DEBATT: Reaksjonene på Fritt Ords stipend til min kommende bok «Witness to Madness» har vært hinsides all fornuft.


Boka er ennå ikke ferdig skrevet og kommer først ut på engelsk. Men tatt i betraktning den store medieinteressen kan det sikkert utkomme på norsk etterpå, hvis det finnes et norsk forlag som tør å gi den ut.

Håvard Nyhus har rett i at jeg er kommet for å bli, men er redd for at jeg skal gå rundt på gaten «som en vanlig mann». Hva skulle være alternativet? Muslimer gikk i Frankrike nylig til fysisk angrep på politiet fordi de forsøkte å håndheve landets lover. Tror Nyhus at slike problemer vil bli borte hvis han boikotter meg på Twitter?

Hege Storhaug ble oppfordret av Bergens Tidende om å gi en kommentar til mitt bokstipend. Hun påpeker at jeg bør ha ytringsfrihet, på lik linje med alle andre. Det kan legges til at det er hykleri av folk som Antirasistisk Senter (ARS) å kritisere tildelingene til en privat stiftelse, når de selv mottar millionbeløp i statsstøtte årlig.

Dersom ARS får støtte fra Fritt Ord, noe de har gjort gjentatte ganger før og sikkert vil gjøre igjen, er dette helt greit. Det som irriterer mange, er deres uærlighet, og det faktum at de som Storhaug nevner, i en årrekke har fått lov til å svine til meningsmotstandere med grove påstander og presentere et vrengebilde av virkeligheten.

Det fortsetter Rune Berglund Steen med som leder av ARS. Han hevder at jeg «ønsker borgerkrig». Dette er rent tøv. Derimot har jeg advart mot fremtidige etniske konflikter grunnet den masseinnvandringen folk som ham ukritisk støtter. Deretter fortsetter samme mann å angripe Hege Storhaug med påstander om meg.

Til opplysning har jeg i skrivende stund kun møtt Storhaug en enkelt gang, i 2005. Vi har vært offentlig uenige flere ganger og har ikke hatt noen særlig kontakt. Jeg mener at lederen for ARS dikter opp falske påstander om en person, og på bakgrunn av dette angriper en helt annen person. Dette er absurd og uverdig oppførsel.

Antirasistisk Senter skal ha ytringsfrihet som alle andre, men de skal ikke tvangssponses av samtlige av landets skattebetalere for å sabotere den offentlige debatten om masseinnvandring og islamisering gjennom å drive personsjikane av meningsmotstandere.

Dette er spesielt viktig nå som problemer knyttet til masseinnvandring tårner seg opp på alle kanter og innfødte europeere blir omgjort til et mindretall i en rekke av sine egne byer.

Regjeringen ved kulturminister Hadia Tajik kastet seg inn i debatten om min kommende bok. Det kan være på sin plass å minne om at kulturministeren i januar 2013 omtalte det som et «alvorlig angrep på ytringsfriheten» da noen fra Fremskrittspartiet antydet at ARS ikke burde få statsstøtte fordi de ikke er nøytrale i sin omtale av blant annet Frp ifølge Tajiks logikk er altså ytringsfrihet knyttet til statsstøtte.

Hva da med de mange kritikerne av masseinnvandring som ikke får statsstøtte, hvilket vil si stort sett alle, med et delvis unntak for Human Rights Service? Har de ikke reell ytringsfrihet? Det blir nesten komisk når kulturminister Tajik knytter Antirasistisk Senter til «nytenkning» og brudd med «konsensus». De har hatt hakk i platen i flere tiår nå, og representerer en kunstig konsensus som har sabotert innvandringsdebatten altfor lenge.

Kommentarer