Kontrollsamfunnet

Henry Østhassel

Alle diktaturer søker full kontroll over samfunn og mennesker. Og våre sosialdemokratier i Vesten nærmer seg faretruende det totalitære kontrollsamfunnet selv ikke George Orwell kunne forestille seg i sine aller verste mareritt når han i 1948 skrev sin fremtidsroman 1984.

Boken til Orwell er en dyster spådom om hvordan fremtiden kunne bli, med et totalitært system fullstendig blottet for individuelle rettigheter. Boken ble skrevet i skyggen av andre verdenskrig med inspirasjon fra blant annet det nasjonalsosialistiske Tyskland og det sosialistiske Sovjetunionen. Boken er faktisk like aktuell i dag fordi samme type lære som maktmenneskene i Tyskland 1933-45 og i Russland 1917–91 brukte, gradvis har sneket seg inn gjennom vestens utgave av sosialismen. Først fikk sosialistene i Norge «kontroll» på massemedia. Deretter fjernet de gradvis Gud ut av skoler og samfunn og erstattet Ham med lavpannet utviklingslære (at vi kommer fra lavpannede aper) og hedonistisk morallære. Samtidig propaganderer de febrilsk om at religion og politikk ikke hører sammen. Deretter snikinnfører de gradvis regulerings og kontrollsamfunnet som vil kulminere i et jordisk helvete verden aldri før har sett, slik Bibelens profeter beskrev for tusenvis av år siden.

Overvåkningskameraer

Tenker du over at det ikke er mange år siden Datatilsynet og media skrek over seg hver gang noen satte opp et overvåkningskamera uten tillatelse? Tenker du over at nå er der kameraer hvor du enn beveger deg uten at noen reagerer overhodet – kameraene er langs våre veier, i butikkene, i hver bygate, i busser, i taxier, i tuneller, på flyplasser osv. osv. Små kameraer i HD kvalitet er blitt en farsott i biler, på motorsykkelhjelmer, på sykkelhjelmer osv. osv. Og mobiltelefoner filmer deg også i HD kvalitet hvor som helst, og når som helst. Men Datatilsynet og media er blitt forbausende tause om den ekstreme overvåkningen vi har blitt utsatt for de siste årene - de som før skrek opp for et eneste kamera, forblir nå helt tause – har du tenkt over det?

Satellitter og droner

Tenker du over at vi overvåkes av satellitter som kan lese et bilskilt – Vi har dronesvermer små som insekter som fyker ubemerket rundt med bittesmå kameraer og som lett kan påmonteres dødelige giftnåler om noen ønsker det – Vi har allerede forskjellige droner som kan finne deg og «uskadeliggjøre» deg hvor som helst i naturen, i svarte natta like godt som på dagtid - styrt fra hvor som helst i verden. Og vi har store bombedroner som kan bære alle slags bomber - også atomvåpen - styrt fra en bunker på andre siden av Jordkloden. Og denne utviklingen eksploderer nå helt ute av kontroll – tror vi. Tenker du over det?

Sporbare biler

Tenker du over at nye biler er fulle av elektronikk som lett kan spores på meteren hvor enn du befinner deg, og snart kan «systemet» når som helst stanse motoren på de nye bilmodellene om «systemet» vil. Om få år kan «systemet» overta styringen på bilen din fra andre siden av jordkloden med et museklikk - og «de» kan styre deg hvor «de» vil. Vil «de» eliminere/nøytralisere deg styrer «de» enkelt og greit bilen din utfor et stup, inn i en fjellvegg eller i fronten på en annen «de» vil eliminere/nøytralisere – og du får selvfølgelig skylda. Om jeg overdriver? – sett deg ned og tenk - teknologien er allerede her – og ondskapen ligger enda i menneskenaturen slik Bibelen beskriver.

Overvåker TV tittingen din

Tenker du over at våre TV apparater er fulle av elektronikk som kan overvåke alt du ser på. Snart får hvert TV apparat et lite HD kamera – du vet jo at kameraene allerede er i mobiltelefoner, IPad og PC`er - slik at «de» kan se om du tilber «bildet som ble levende.» Hmmmmm….. har du hørt om bildet som ble levende før som skal tilbedes av alle?

Sporbare telefoner.

Tenker du over at våre mobiltelefoner kan lett avlyttes og «systemet» kan spore mobilen din på meteren hvor enn du befinner deg i verden.

Data og Internett overvåking

Tenker du over at alt du foretar deg på nettet overvåkes; dine banktransaksjoner, E-mailer, hva du ser på Internett, hva du søker på Internett, hva du skriver på sosiale medier - alt lagres – og alt vil bli brukt mot deg om du kommer i søkelyset for et eller annet. Vi er helt på kanten av stupet til det totalitære overvåkingssamfunn. Men en viktig og brysom" hindring for full kontroll må elimineres – kontanter.

Kontantløst samfunn

Tenker du aldri over hvorfor globalistene og sosialistene er så ivrige etter å innføre det kontantløse elektroniske pengesystemet? Tenker du over at når det skjer er du 100% prisgitt «systemet» og de som kontrollerer det. Reflekterer du over det? Da kan «systemet» ha full oversikt og kontroll på alle dine transaksjoner, og «systemet» kan når som helst knuse deg. Med et museklikk kan de fryse eller konfiskere dine bankkontoer (som på Kypros) - med et museklikk kan de konfiskere alle dine aksjer – med et museklikk kan de konfiskere alle dine fonds – med et museklikk kan de stenge dine bankkort – med et museklikk kan de konfiskere din bolig - med et museklikk kan de sørge for at du hverken kan kjøpe eller selge – og med et museklikk kan de spore deg opp og eliminere deg! Hmmmmmm….. har vi ikke hørt dette før? 1.900 år før George Orwell skrev sin berømte bok i 1948 - ble dette faktisk åpenbart for apostelen Johannes på øya Patmos, jeg siterer: «Åp.13 16 Det tvinger alle – små og store, rike og fattige, frie og slaver – til å ha et merke på sin høyre hånd eller på pannen. 17 Og ingen kan kjøpe eller selge noe uten å ha dette merket: dyrets navn eller det tall som svarer til navnet.» sitat slutt.Nå er vi der – systemet ligger klart – og mange kristne snorksover i alle sin komfort!

Norge første kontantløse samfunn?

I desember 2009 kunne vi lese i Norske medier: Norge først i verden uten kontanter. Og hvem ivrer for dette? Sosialdemokratene – de som ønsker full kontroll på alle - slik Hitler og Stalin ønsket. Den 17. juli i år kunne vi lese i VG om Jarl Syvertsen (59) som betalte PC, TV og vaskemaskin kontant. Kvelden etter sto politiet på døren med rambukk! Tenker du over hvor farlig nær vi er det totalitære kontrollsamfunn Hitler bare kunne drømme om?

Gull og sølv

Fysisk gull og sølv plager også livet av globalistene fordi det er noe de ikke kan kontrollere og konfiskere som de vil. Folk kan jo lagre disse verdiene utenfor deres rekkevidde og kontroll, og det misliker de veldig sterkt.

I et desperat forsøk på å forhindre folk fra å investere i noe ukontrollerbart ble Frankrike nylig det første land i Europa til å forby sine borgere å sende penger og edle metaller som gull og sølv i posten. Ifølge et nytt lovforslag fra globalisten og sosialisten François Hollande og hans sosialistiske regjering ønsker de at forbudet også skal gjelde for både standardbrev, rekommandert og verdiforsikret post. Som alle andre totalitære tanker propaganderes dette som tiltak for «fellesskapets» beste – selvfølgelig.

Få tenker over hvor lett en ny Hitler vil få full kontroll på hver og en av oss en dag uten blitz krig, og uten å avfyre et eneste skudd – alt som trenges er et enkelt museklikk.

Norge trenger årvåkne kristne politikere

Gud ønsker å velsigne oss med frie og trygge samfunn uten frykt for overvåking om vi følger Hans forskrifter. Men når mennesket kaster Gud ut av samfunnet pådrar vi oss forbannelser. Norge trenger kristne politikere som er lydhøre til hva Den Hellige Ånd sier - og handler deretter.

Jeg stemmer på partiet De Kristne i år, et parti som ikke viker for tidsånden.

Kommentarer