NB! Du må klikke på tittelen for å komme til kommentarfeltet.

torsdag 4. juli 2013

Skeptisk til smalsporet kristenflørting

Vårt Land

Av Olav Solvang

Venstre-leder Trine Schei Grande er oppgitt over at stortingskollegaer drar til Oslo Symposium for å fri til kristenfolket.

Siv Jensen, Erna Solberg og Dagfinn Høybråten står på talerlisten, og nå har også regjeringens ferskeste statsråd, Ola Borten Moe, sagt at han kommer til Oslo Symposium som starter i dag og varer ut dagen i morgen. Dette er en konferanse i kristen regi som vil fokusere på aktuelle verdispørsmål i Norge og internasjonalt.

– Hvorfor liker du ikke at politikere taler på Oslo Symposium?

– Jeg er skuffet over at de oppsøker ytterpunkter i kristen-Norge for å ta en verdibasert debatt. Det kristne Norge er sammensatt, og jeg er også en del av det, men for meg blir det feil å oppsøke slike forum som politiker for å diskutere verdier.

Bredere tilnærming. – Hvorfor det?

– Vi trenger verdidebatter, men ikke med utgangspunkt i ytterpunkter. Vi må ha en en bredere tilnærming

– Er du blitt invitert til noen slike fora selv?

– Jeg var invitert til Livets Ord i Bergen en gang. Jeg fikk ordet én gang, men etter det fikk jeg ikke ordet mer. Jeg er heller ikke blitt invitert til noen slike arrangementer senere.

Oslo Symposium er en konferanse i kristen regi som vil fokusere på aktuelle verdispørsmål i Norge og internasjonalt. På talerlisten står blant andre Siv Jensen, Erna Solberg, Dagfinn Høybråten og Ola Borten Moe.