Ungdomskriminalitet i Oslo - Ungdommer skryter av å sitte på glattcelle

OsloBy

Av Emma Tollersrud


Terskelen for å true med vold og rane andre barn er blitt svært lav for et stort antall gutter i Oslo i alderen 15 - 18 år. Politiet advarer mot det ungdommen beskriver som en ny trend der fengsel som straffereaksjon nærmest faller bort.

- Barn er livredde for å gå til skolen eller møte på arrangementer, etter at flere er blitt ranet av guttegjenger. Hva skal vi gjøre når de ikke gang har respekt for politiet? spør Hana Barakzahi (17) og Burhan Ahmed (15).

Barakzahi er svært godt kjent med bølgen av barneran som har herjet i hennes nærmiljø på Stovner og Furuset den siste tiden. Flere hun kjenner har også havnet i fengsel etter å ha deltatt.

De som er under 18 år, har vært der en dag eller to. Det har ingen effekt, så lenge reaksjonene i vennekretsen trumfer alt, mener hun.

- Disse guttene blir ikke lenger skremt, og de lærer ikke. Fengsel er noe kult. Ungdommer skryter av å sitte på glattcelle. Hvor mange ganger har du vært i glattcellen, spør de. Jeg har vært der tre ganger, sier en, jeg har vært der fire ganger, sier en annen, forteller Barakzahi.

- Hva synes du om det?

- Jeg forstår det ikke. Hvordan kan de unngå å bli redde av sånt? De er blitt vant til fengsel i så tidlig alder at det ikke er noen stor sak for dem.
Tar ikke telefonen

At noen ungdommer tar lett på inngripen fra politiet, og til og med skryter av det, er et fenomen Stovner-politiet er godt kjent med.

– Noen ganger ser vi at en liten del av miljøet spekulerer i dette. Gjennom sosiale medier er de blitt vant til å dele erfaringer på en helt annen måte i dag enn før, og flere får med seg at de synes det er kult å bli tatt tak i av politiet. Derfor er det grunn til å tro at det er noe økende med årene, sier han, sier fungerende stasjonssjef Jarle Kolstad.

Burhan Ahmed (15) forteller at han ofte føler seg utrygg og kjenner på risikoen for å bli ranet når han går i området på Bjerke. Helst bør han være sammen med fire–fem andre, og i det siste har også andre forholdsregler dukket opp:

De går ganske enkelt bort til folk og sier: gi meg telefonen, ellers banker jeg deg opp. Da er det lite du kan gjøre, og du må i hvert fall ikke kjempe imot, sier Hana Barakzahi (17, til høyre). Både hun og Burhan Ahmed (15) er skremt av hvor vanlig det har blitt for enkelte ungdom å rane til seg mobiler og andre eiendeler.

- De går ganske enkelt bort til folk og sier: gi meg telefonen, ellers banker jeg deg opp. Da er det lite du kan gjøre, og du må i hvert fall ikke kjempe imot, sier Hana Barakzahi (17, til høyre). Både hun og Burhan Ahmed (15) er skremt av hvor vanlig det har blitt for enkelte ungdom å rane til seg mobiler og andre eiendeler.

- Du må gjøre deg uattraktiv. Derfor bør du ikke ta telefonen når den ringer, siden noen kan få øye på den. Flere og flere har begynt å legge igjen lommeboken og putte SIM-kortet inn i en dårlig, gammel telefon før de skal ut, sier han.

Ahmed er ikke selv blitt truet med vold, men er hele tiden klar over risikoen.

- Jeg tør å ta bussen, men når jeg går på setter jeg meg bare rolig ned og tar i hvert fall ikke opp mobilen. Kanskje jeg gjør det hvis jeg ser fire-fem etnisk norske. Til og med jeg begynner å få fordommer, sier Ahmed.

Truer med vold

At vesker, mobiler og jakker stjeles i skjul, på t-banen eller i klasserommet, har de fleste vært vant til, forteller de to. Derimot er det en ny trend at så mange blir truet med vold på åpen gate.

- De går ganske enkelt bort til folk og sier: gi meg telefonen, ellers banker jeg deg opp. Da er det lite du kan gjøre, og du må i hvert fall ikke kjempe imot, sier Barakzahi.

Både hun og Ahmed er ungdomsrådsledere, henholdsvis på Stovner og på Bjerke. Det er vanskelig å se hvordan de kan få en slutt på den dystre trenden, når ranerne ikke en gang har respekt for politiet, forklarer de.

- De som gjør det, er blitt vant til det fra barndommen. I guttegjengen er det en konkurranse om å stjele mest mulig og gjøre de verste tingene, sier Barakzahi.

- De får et kick

For de unge guttene handler det om jakten på penger og spenning, i mangel av noe annet å finne på, mener Ahmed.

- De får et kick av å skape frykt og tøffe seg for de andre, sier han.

Han har tenkt mye på problemet, særlig etter hans egen bestekompis ble et offer, og det på et stort arrangement som VG-lista på Rådhusplassen. Helt synlig foran alle de andre i publikum truet guttegjengen med rundjuling dersom kompisen ikke ga dem mobilen, forteller Ahmed.

- Det er mange som ikke tør å møte på store arrangementer, som klubber, konserter og gratisarrangementer, fordi de er redde for å bli ranet. Barn skal ikke føle seg utrygge i sin egen bydel, sier han engasjert.
Skulker skolen

Ifølge Barakzahi har mange av dem som er involvert, droppet ut eller skulket skolen.

- De henger rundt på Stovnersenteret og her og der, og ingen skjønner hva de egentlig holder på med. De er ikke medlem av noe organisert, som fritidsklubber eller sportsaktiviteter. De som møter opp på det, er for opptatt til å stjele ting.

Derfor kommer det til å skje mange ran i sommerferien, tror hun.

Kommentarer