Barneombudet vil forby skolegudstjenester, konfirmantundervisning og bordbønn i skolene

Norge I Dag:

Kristne barn burde også ha rett til å bli hørt Anne Linboe!
Barneombud Anne Lindboe, sier i sitt høringssvar til Stålsettutvalgets utredning, at det bør bli slutt på skolegudstjenester og bordbønn i skolen, skriver avisen Vårt Land.Barneombudet mener at «skolegudstjenester er et problem for dem som ikke har en tro eller er religiøs på en annen måte».

Bakgrunnen for forslagene skal være noen bekymringsmeldinger fra ulike foreldre. Hun påpeker at andre religiøse grupper ikke har lignende muligheter til å ha en alternativ markering, og sier:

-Foreldrene har full mulighet til å ta med barna sine i kirken hver helg og hele året. Det er ikke nødvendig at det skjer i skoletiden. Elever kan reise på ekskursjoner til en kirke og snakke med en prest uten at det er forkynnelse, men ikke delta på en gudstjeneste.

Vårt Land har spurt tidligere generalsekretær i Islamsk Råd Norge, Shoaib Sultan, hva han synes om saken:

-Jeg personlig mener at det ikke er noe problem å være tilstede på gudstjenester dersom jeg slipper å være aktiv deltager. Men det er bedre med påmelding til gudstjeneste enn at en må melde seg av. Slik blir det enklere for dem som vil å få slippe, sier han til avisen.

Vil skjerpe kravene for friskolene
Lindboe vil gjøre det ulovlig for friskoler å ha obligatoriske andakter.

-En andakt bør en tolvåring få slippe dersom han eller hun ikke vil høre på, sier barneombudet. Barnets religionsfrihet bør gjøre at det for eksempel får gå ut av rommet der andakten er, sier barneombudet.

Rektor Ove Johan Kopperstad, ved Møre ungdomsskule reagerer sterkt på barneombudets høringssvar.

-Andaktene våre er en del av det pedagogiske grunnlaget. Dersom en elev ikke ville delta, er han fri til å slutte på skolen. Det virker som om Lindboe ikke forstår helt hva en friskole er, sier rektoren.

Nøytral
Når Vårt Land spør barneombudet om dette betyr at all religiøs praksis og alle religiøse uttrykk bør vekk, svarer Anne Lindboe:

-Ja, skolen bør være livssynsnøytral.

Kirkelig pedagogisk senter (IKO) mener at det er en illusjon å tro at man kan ha en livssynsnøytral skole.

– Ingen ting er nøytralt, og vi mener at det er viktig å åpne for ulike religiøse uttrykk. Når det gjelder skolegudstjeneste bør en arbeide for god praksis innenfor regelverket, i stedet for å skrinlegge hele ordningen. Elever lærer mer av å komme på gudstjeneste og se enn å bare lese om det, sier direktør Haakon Korsgaard.

Kommentarer