NB! Du må klikke på tittelen for å komme til kommentarfeltet.

torsdag 5. september 2013

Nina Karin Monsen: Stem på De Kristne!

Nina Karin Monsen:

Menneskesynet kommer først - politikken følger etter

Egentlig hadde jeg ikke tenkt å stemme denne gangen. Jeg ville ikke gi min stemme til et parti som er med på å endre menneskesynet i negativ retning. Det er hva de partiene gjør som aksepterer homoekteskapet for å gi homoseksuelle og enslige adgang til barnemarkedet. Jeg tror ikke det er stor forskjell på den såkalte venstresiden og høyresiden når det gjelder fundamentale menneskerettigheter, begge fløyene er nå med på å ødelegge menneskesynet.

For vel to år siden traff jeg Erna Solberg og hadde en liten prat med henne. Det var på Oslo Symposium 2011. Jeg spurte henne direkte om hun hadde latt sitt ekteskap overføre til den homofile ekteskapslovgivningen om vi som allerede var gift hadde fått samme muligheter som partnere fikk til å samtykke til lovendringen. Hun svarte kort og kontant JA.Erna vil altså ikke anerkjenne ekteskapet mellom mann og kvinne som det eneste sanne ekteskap, eller barnets rett til å ha en far og en mor. Erna vil antagelig også at barn skal trenes opp til å bli kjønnssensitive, og ikke kjønnsstereotype, som den nye pedagogikken kaller det. De vil at barn skal fra tidlig alder trenes i å gå imot sitt naturlige kjønn og leke med kjønnsforskjeller. Barn skal eksperimentere med seg selv under voksnes overvåking. Forstyrret barndom og tap av sosial identitet er en av konsekvensene av homofil ekteskapslov.


De Kristne anerkjenner forholdet mellom mann og kvinne som det fundamentale, naturlige forhold og substansen i ekteskapet. De vil reversere ekteskapslovgivningen og de anerkjenner barnets rett til far og mor i norsk barnelov. Som bekjent mistet barnet rett til far i 2009. Barnelovens § 4a sier at barnet ikke har rett til både far og medmor. Snart mister barnet rett til mor.


De Kristne anser barnet som en fullverdig person fra unnfangelsen av. Det er partienes syn på barnet som forteller hva slags politikk de vil føre. Hvis politikerne ikke beskytter barn mot villfarelser, løgner og illusjoner, kan de neppe være egnet til å styre landet.


Link til Nina Karin Monsens hjemmeside: ninakarinmonsen.no