Valg 2013: I dag stemmer vi De Kristne!Det er valgdag, og Spikers Corner ønsker våre lesere et Godt Valg og krysser fingrene på at De Kristne opplever et brakvalg og får mandater inn på Stortinget!En liten påminnelse om hvorfor nettopp DU bør stemme på De Kristne
:


Omkamp om ekteskapet
Sterke krefter vil omdefinere ekteskapet, svekke biologiske bånd og gjøre barn til en handelsvare på voksnes premisser. Et ekteskap skal være en pakt mellom en mann og en kvinne. Barn skal ha rett til både far og mor. Og det biologiske prinsipp skal for all framtid være styrende i norsk familiepolitikk. De Kristne tar kampen, og vi tar den på dine vegne. Men du må gi oss en plattform å gjøre det fra.


Tydelig støtte til Israel
Midt i et turbulent område, omgitt av fiendtlige diktaturer, ligger Israel som et lysende eksempel på frihet, vekst og demokrati. De Kristne vil med sterk og tydelig stemme stå opp for Israels rett til å eksistere i fred og trygghet, og tale deres sak fra Stortingets talerstol. Et av de første kravene vil være å flytte den norske ambassaden fra Tel Aviv til Israels hovedstad Jerusalem.


Et rungende JA til livet!
De Kristne sier et rungende JA til livet, fra den første spede begynnelse i mors mage til en naturlig død ved reisens slutt. Vi vil gjøre alt i vår makt for å lage et samfunn der alle kan bli født, og få leve sitt liv i frihet og trygghet. Målet er nådd når det ikke lenger er et akseptert alternativ å avslutte en graviditet eller 'hjelpe' noen inn i døden.


Frihet, trygghet og ansvar
Helt siden Kristenretten ble satt på Moster i 1024, har de kristne verdiene satt sitt preg på samfunnet vårt: Respekten for den enkelte, den uendelige verdien på et menneskeliv, og en følelse av ansvar for sin neste. Dessverre er disse verdiene nå under press. De Kristne vil verne om, og bygge videre på, verdiene som har gitt oss et samfunn som er fritt og godt - for alle!


Borgerlig flertallsregjering
De siste åtte årene har gjort én ting klart for de fleste av oss: Norge trenger en ny regjering. Og det må være en sterk, styringsdyktig regjering med flertall bak seg på Stortinget. Med én eller flere representanter på vippen, kan vi gå inn i en borgerlig flertallsregjering, og være et sårt tiltrengt verdikorrektiv når landets nye kurs skal stakes ut. Vi vil derfor inn på Stortinget, og rett i regjering.


De Kristne tar vare på arven
I snart tusen år har de kristne verdiene satt sitt preg på samfunnet vårt: Respekten for den enkelte, den uendelige verdien på et menneskeliv, og en følelse av ansvar for sin neste. De Kristne vil verne om, og bygge videre på, verdiene som har gitt oss et samfunn som er fritt, trygt og godt - for alle!


De Kristne gjør hverdagen enklere
Redusert byråkrati, flat skatt, færre avgifter og lettere regelverk for den som vil lage sin egen arbeidsplass. Det er bare noe av det som vil gjøre hverdagen enklere når vi får bestemme.


De Kristne bygger med oljepenger
Det er flott å spare, men ikke til fant. Vi vil investere deler av oljeformuen i veier, jernbane og teknisk infrastruktur med tanke på framtiden. Dette er verdier som ligger fast om så børsene skaker.


De Kristne lar familien velge selv
Nybakte foreldre skal ikke presses av økonomi og andres forventninger til å sende sine små i barnehage. Vi vil gi deg reell valgfrihet, og legge til rette for at du kan være hjemme med barna så lenge du selv ønsker det


De Kristne tar vare på de svakeste
De som ligger nede må få den hjelpen de trenger, enten det gjelder psykiatri eller rusomsorg. De Kristne vil gi både offentlige og private aktører gode, forutsigbare forhold og frihet til å gi det tilbudet den enkelte trenger.


De Kristne setter deg i førersetet
Offentlig eller privat? Det viktigste er at du får den hjelpen du trenger - når du trenger den. Vi vil likestille tilbydere av helsetjenester, slik at du kan ta dine rettigheter som bruker eller pasient med deg til den som gjør jobben best.


De Kristne sikrer grensene
De Kristne vil ta tilbake kontrollen over hvem som kommer og går i dette landet. De som trenger vår hjelp skal få den. De som ikke trenger den skal slippe å vente på et mottak i årevis. Og de som har vondt i sinne skal stoppes på dørstokken.


De Kristne trengs i en ny regjering
Norge trenger en sterk, styringsdyktig, flertallsregjering på borgerlig side. Men: Sentrum har betakket seg, og Høyre/Frp blir neppe store nok alene. De trenger dessuten et stødig kompass i viktige verdisaker. Derfor: De kristne vil inn på Stortinget, og rett i regjering!


Godt Valg, og vi ønsker De Kristne lykke til i valget!

Kommentarer