Flere kirker skal legges ned i tida framover

Klassekampen

Av Mari Brenna Vollan (tekst) og Linda Bournane Engelberth (foto)

Sokneprest er redd vi får eksklusive utleiekirker.

I Oslo blir flere nedlagte kirker nå leid ut. – Kirkevergen kan bli en eiendomsbaron, sier sokneprest Anne Borgen.

«Vær glade i haabet», står det med falmet skrift i takhvelvingen i Markus kirke i Oslo. Kirka ble oppført etter dugnadsarbeid i 1927. I jula står den tom. Driften ble lagt ned i august, og i desember vedtok kirkevergen i Oslo å leie ut kirka til pinsemenigheten Jesus Church. Tidligere sokneprest ved kirka, Anne Borgen, frykter et mer utilgjengelig kirkerom.

– Nå blir kirka leid ut til privilegerte norske mennesker som allerede har et stort gudstjenestelokale i Oslo. Hadde vi gitt større plass i kirka til flyktninggrupper, ville det vært lettere å forstå at også andre i større grad bruker kirkene våre.

Hun tror skjebnen til Markus kirke varsler en kommende tendens. Siden i fjor har Kirkelig fellesråd lagt ned tre kirker i Oslo, og det vil bli flere. Borgen mener det er prinsipielt problematisk at kirkevergen og hans administrasjon skal avgjøre hvem som skal få leie kirkebyggene.

Les mer i Klassekampen

Kommentarer