Presteforeningen sier ja til å vie homofile

Vårt Land

Av Jan Arild Holbek jan.arild.holbek@vl.no

Et enstemmig sentralstyre sier ja. Biskopenes «mellomløsning» har de liten sans for.

– Mange prester opplever det nå vanskelig for sin samvittighet at de ikke får lov til å vie likekjønnede. Bispemøtet har foretatt en læremessig avklaring som innebærer at kirken anerkjenner homofilt samliv. Den naturlige slutning av det er å åpne for at likekjønnede par kan vies i kirken, sier Presteforeningens leder, Gunnar Mindestrømmen, til Vårt Land.

– Jeg er overrasket over denne markeringen. Da jeg var leder i Presteforeningen i 1997, mente foreningen at å likestille samliv mellom to av samme kjønn og å kalle det et ekteskap, er kvalifisert vranglære. Det er bare å beklage at PF på få år har forandret profil så grunnleggende, sier Egil Morland, som nå er medlem av Bjørgvin bispedømmeråd, Kirkerådet og Kirkemøtet.

Les mer i Vårt Land

Kommentarer