Alan Bakers åpne brev til John Kerry

Diplomaten Alan Baker er en israelsk ekspert på internasjonal juss og tidligere israelsk ambassadør til Canada. Han har skrevet dette åpne brevet ti USAs utenriksministerl. Det er aktuelt og fortjener en plass her på verdidebatt.

Etter gjentatte ganger å ha hørt deg uttale de siste uker «at Israels bosetninger er ulovlige», ønsker jeg utvetydig å slå fast at du tar feil og er dårlig informert, både i følge juridiske og faktiske forhold.

I henhold til Osloavtalene og helt spesielt til den Israel-palestinske interimsavtalen av 1995 er «temaet bosetninger» et av spørsmålene som skulle tas opp i sluttstatusforhandlingene.

President Bill Clinton bevitnet overenskomsten med sin underskrift på vegne av USA, sammen med lederne for EU, Russland, Egypt, Jordan og Norge.

Dine uttalelser foregriper ikke bare forhandlingstemaet, men undergraver også avtalens integritet, så vel som selve forhandlingene som du så helhjertet har gått inn for.

Din påstand om at Israels bosetninger er ulovlige, kan ikke juridisk forsvares. Det ofte siterte forbud mot å flytte en befolkning inn i okkuperte områder (Artikkel 49 i Fjerde Genevekonvensjon) ble, i følge Røde Kors' internasjonale komites egen kommentar til avtalen, tatt med for å forhindre en gjentakelse av den påtvungne folkeforflytningen som nasistene utførte under 2. verdenskrig. Forbudet hadde aldri til hensikt å bli anvendt mot Israels bosetningsaktivitet. Det internasjonale samfunns forsøk på å anvende denne artikkelen mot Israel springer ut fra klare partiske motiver, som du og USA nå identifiserer dere med.

Å anvende denne konvensjonen på de omstridte territoriene kan ikke formelt forsvares fordi de ikke ble okkupert fra en tidligere legitim suveren stat.

Territoriene kan ikke bli definert som «palestinske territorier» eller, som du også har sagt, som «Palestina». Det eksisterer ikke en slik entitet. Hensikten med sluttstatusforhandlingene er å komme frem til en avtale om hvilken status territoriene skal ha. Disse har Israel et legitimt krav på i følge internasjonal og historisk rettspraksis. Hvordan kan du få deg til å svikte intensjonen i denne rettspraksis?

Det fins intet krav i noen av de underskrevne avtalene mellom Israel og palestinerne som tilsier at Israel skal avslutte eller fryse bosetningsaktivitetene. Det motsatte er faktisk tilfelle. Interimsavtalen fra 1995 tillater begge parter å planlegge utbygging innenfor deres respektive soner der de har kontrollen.

Israelsk bosetningspolitikk verken foregriper forhandlingsresultatet eller driver lokale palestinske bosettere vekk fra sine eiendommer. Israel ønsker oppriktig å forhandle om bosetninger, og det er ikke behov for noe inngrep fra din side som kun kan ha til hensikt å påvirke det endelige resultat av forhandlingene.

Ved at du stadig gjentar din dårlig begrunnede påstand om at Israels bosetninger er ulovlige, og ved at du tadig truer Israel med en «tredje palestinsk intifada», internasjonal isolasjon og delegitimering, blander du deg inn i og bærer ved til bålet som fyrer opp under den palestinske propagandaen og deres narrativ. Du legger på den måten urimelig press på Israel. Dette er også tilfelle når du insisterer på å legge inn et falskt og urealistisk krav om tidsfrist for forhandlingene.

Når du slik velger side i forhandlingene, skader du både din personlige og USAs troverdighet.

For å gjenopprette din og ditt lands troverdighet, og forat du kan komme med rene hender til de videre forhandlinger, oppfordrer jeg deg herved respektfullt til formelt å trekke tilbake påstanden din om Israels illegitime bosetningspolitikk, og å slutte med å legge press på Israel.

Alan Baker, 8. november 2013Kommentarer