NB! Du må klikke på tittelen for å komme til kommentarfeltet.

fredag 31. januar 2014

Forbistret vind fra øst

DN
av  Mina Ghabel Lunde

Alle individer har rett til et eget sett med meninger

Forrige lørdag under Spellemann kom jeg i skade for å skrive på Twitter at jeg ikke forsto hvorfor mennesker med norsk som eneste morsmål snakket gebrokkent (et begrep jeg senere modererte til «multietnolekt»), og siktet med det til Don Martins takketale.

Les mer i DN