NB! Du må klikke på tittelen for å komme til kommentarfeltet.

torsdag 16. januar 2014

HASTESAK

Nå haster det virkelig!

Negir, Amin og Zahra - Negir, Amin Hekmatara og Zahra Goodarzi og sonen skal etter planen sendast ut av Norge onsdag. - Foto: Lars Eie /
Faren forbereder seg på å dø.
Nå må dere piga døtte meg stanse utsendelsen før Norge får uskyldiges blod på våre hender – denne saken har rystet en hel by – og vil ryste hele nasjonen. Og dere i Frp sitter med ansvaret og makta til å stanse dette vanviddet.

Jeg anmoder at utsendelsen av familien Hakmatara stoppes umiddelbart på grunn av mange nye opplysninger i saken.

Det må sendes en omgjøringsbegjæring, som følge av nytt oppstått beskyttelsesbehov. Saken er nå profilert i riksmedia, og en av regjeringspartienes mest markante islamkritikere er talsperson, gjør at det har oppstått et beskyttelsesbehov mellom pågripelse og uttransport av familien. 

UNE må derfor gi utsatt iverksetting på saken, og stanse gjennomføringen av uttransporten. UNE må gi PU beskjed om at familien ikke skal transporteres ut av Tyrkia, men tas tilbake til Norge. 

http://www.nrk.no/sorlandet/provar-a-stoppe-utsending-1.11471708