Hva betyr det å støtte Israel?

Verdidebatt


Av Daniel Reisel


Israel trenger støttespillere, men ikke de som drømmer om et Stor-Israel i et endetidsmareritt.

På 60- og 70-tallet i Norge var det lett å være Israels venn. I dag er holdningene høyt polariserte. På den ene siden er det de som mener Israel ikke kan gjøre noe galt. På den andre siden de som mener Israel ikke kan gjøre noe riktig. De som fortsatt støtter Israel gjør det ofte ut ifra en eskatologisk forankring som ikke er til Israels beste. De som ser på Israel som en fallen gud føler ofte at de har blitt sveket i sin støtte for Israel.

I dette ekstreme klimaet er det lett å miste retningssansen. Som tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik påpeker (Vårt Land 6. januar) er tallenes tale klar. Ifølge det israelske statistiske sentralbyrået var det i 2012 5,9 millioner jøder i det området som er under Israels kontroll (inkludert Gaza, der Israel kontrollerer grensene, men ikke lenger har troppestyrker). Det bor 5,8 millioner palestinere på det samme området mellom Jordanelven og Middelhavet.

Les mer på Verdidebatt

Kommentarer