NB! Du må klikke på tittelen for å komme til kommentarfeltet.

tirsdag 28. januar 2014

KrF-utvalg vil ha hijab-ja

Vårt Land
av Per Anders Hoel

The police in hijabUtvalg anbefaler partiet å snu. Vil at politi og dommere kan ha religiøse symboler og plagg.

Da KrFs landsmøte i fjor klubbet nytt partiprogram var det tydelig at det gikk en grense for å uttrykke tro gjennom religiøse symboler i det offentlige rom. Politi og fagdommere skulle ikke få bruke hijab eller andre symboler.

Nå ønsker et utvalg ledet av KrFs verdikonservative profil, Karl Johan Hallaråker, en kursendring.Politiet bør kunne «åpne for bruk av uniformstilpassede religiøse hodeplagg etter nærmere gitte retningslinjer». Utvalget mener et slikt punkt bør inn når nytt stortingsprogram vedtas om tre år.

– Flertallet mener at det i domstolene ikke bør innføres noe forbud mot religiøse plagg og symboler for fagdommere, anbefaler utvalget.

Les mer i Vårt Land