Mulla Krekar har søkt om prøveløslatelse

TV2
Av Kadafi Zaman

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1e/Mullah_Krekar.jpgMullaen ønsker å komme ut i frihet for å fortsette sitt arbeid, ifølge advokaten hans.

I all stillhet har han søkt Kriminalomsorgen om å bli prøveløslatt. TV 2 vet at mullaen vil ha sonet ferdig to tredjedeler av sin straff den 15. februar.

Den tidligere kurdiske geriljalederen fikk en dom for trusler på to år og ti måneder av Borgarting lagmannsrett i desember 2012.

TV 2 har forsøkt å få leder av Fremskrittspartiet, Siv Jensen, til å kommentere saken. Svaret er at hun ikke har tid.

Også Justisdepartementet er ordknappe om en mulig løslatelse.

Les mer på TV2

Kommentarer