NB! Du må klikke på tittelen for å komme til kommentarfeltet.

torsdag 30. januar 2014

Stiklestad Nasjonale Kultursenter avviser Idar Kjølsviks moské-visjoner.

Verdalingen:  Stiklestad Nasjonale Kultursenter er i full gang med sin egen planlegging av tusenårsjubileet i 2030. Der har ikke moské noen naturlig plass.

– Vi har hatt dialog med kirkemiljøene, og vi har ikke registret at kirka har noen strategi som samsvarer med forslagene fra Idar Kjølsvik, sier Turid Hofstad i en kommentar på utspillet.

– Har Kjølsvik noe slags mandat fra dere?

– Idar Kjølsvik har ingen formell kobling til Stiklestad Nasjonale Kultursenter. Det er bare gjennom presseoppslag de siste dagene at vi er blitt kjent med artikkelsamlingen «Stiklestad mot 2030», hvor vi finner Kjølsviks forslag om ny kirke, moské og synagoge på Stiklestad.

Turid Hofstad sier videre at SNK opplever ideene fra Kjølsvik som løse ideer.

– Slik SNK oppfatter det, er kirkemiljøene vi har kontakt med, opptatt av religionsdialog og økumenisk arbeid uten at dette betinger etablering av flere kirkebygg eller fysiske installasjoner.

Les mer i Verdalingen