NB! Du må klikke på tittelen for å komme til kommentarfeltet.

onsdag 26. februar 2014

Både Bibelen og Koranen påviser det jødiske folks rett til landet Israel

Av SMA-redaksjonen

Denne uken ble flere nazikrigsforbrytere i alderen 88 til 94 år arrestert i Tyskland, mistenkt for å ha vært SS-vakter i konsentrasjonsleiren Auschwitz-Birkenau under Den andre verdenskrig.  Der deltok de i utryddelsen av om lag 1,5 millioner mennesker, de fleste jøder.  Vi vet ikke hvorfor det tok nesten 70 år å få arrestert disse forbryterne, vi bare registrerer det faktum at jødehatet ikke har oppstått spontant i dag.

Til tross for at både Bibelen og Koranen (se: sura 7:137 og 5:21) i klartekst påviser det jødiske folks rett til landet Israel, ser vi at det har utviklet seg et skremmende samarbeid mellom politiske venstreekstremister, radikale islamister og kirkelige organisasjoner så som Kirkenes Verdensråd (se SMA-info!) og KFUK-KFUM, som arbeider intenst for å demonisere jødene og ødelegge Israel som jødenes historiske og legitime hjemland.  Til dette formålet forvrenger de på hedensk vis både Bibelens og Koranens ord.

Men denne venstreekstreme, islamo-kirkelige boikott-bevegelsen klarer i liten grad å ramme Israel, og den kristne boikott-alliansen har ikke oppnådd annet enn å svekke oppslutningen om seg selv. Det er et faktum at importen av israelske varer til Norge øker merkbart for hvert år, kanskje nettopp som en reaksjon på den ondskapsfulle propagandaen mot jødenes hjemland som kommer fra kirkelig hold.  Det de imidlertid klarer er å forsterke det eksisterende jødehatet både i Norge og i Europa.  De som først og fremst rammes er de jødene som bor i Norge og i Europa, noe vi må anta også er en hensikt med virksomheten til disse organisasjonene.

Å påpeke disse forholdene var også hovedbudskapet i et innlegg som Rabbi Pinchas Goldschmidt som er President i Konferansen av Europeiske rabbinerne holdt under et møte i Berlin i fjor.  Møtet ble organisert på bakgrunn av den økende europeiske antisemittismen, de hyppige angrepene mot jøder i Europa og forsøkene på å begrense jødenes mulighet til å praktisere sin religion i europeiske land.
I talen Rabbi Goldschmidt holdt om jødenes fremtid i Europa sa han blant annet at:
" … om det vil være jøder eller ikke i Europa om 20 år, er også i hovedsak avhengig av dere som sitter her i kveld.  Vi [jøder], som er en liten minoritet, befinner oss igjen i sentrum av en økende storm, [fanget] i et pågående sammenstøt som skjer mellom sivilisasjoner i Europa.
… i tusenvis av år har vi [jøder] kjempet for retten til å tenke annerledes og spise annerledes, for å hvile på en annen dag, og for å snakke et annet språk.  Det er dette budskapet dere bør bringe videre til alle europeere."

Rabbi Goldschmidts tale burde være obligatorisk lesning for organisasjoner som KFUK-KFUM og AUF, istedenfor den hjernevasken de foretar av seg selv og som barna i disse organisasjonene ikke har mulighet til å verge seg mot.

I et hastemøte med EU-kommisjonens leder, Manuel Barroso, rettet nylig rabbi Goldschmidt en henstilling til EU på vegne av Europas jøder om at ledelsen i EU treffer effektive tiltak for å beskytte jødene og jødiske institusjoner i Europa.  Han ba EU om å fraråde lovgivning som gjør det vanskelig for jøder å bo i Europa.  Utviklingen tilsier at han ikke fikk medhold.

Les mer HER