NB! Du må klikke på tittelen for å komme til kommentarfeltet.

lørdag 15. februar 2014

En Helvetes debatt

NRK Ytring
Kronikk av Teolog Ellen Hageman

Min Gud, min Gud - hvorfor forlot jeg Deg?
- Ingen kommer til helvete.

Da amerikanske soldater hadde drept bin Laden, pakket liket inn i et hvitt klede og senket det i havet, da var Gud der i havet og tok i mot.

Forfatteren har bygget denne kronikken på en preken hun holdt som vikarprest i Romnes kirke i Telemark sommeren 2011.

Espen Ottosen og Øyvind Åsland har ikke overraskende hevet seg inn i den pågående helvetesdebatten på NRK Ytring med sin kronikk «Når Gud skal holde dom». Jeg er ordinert prest i Den norske kirke, og jeg har ikke samvittighet til å la Ottosens og Åslands ord stå uimotsagt. De to presenterer et gudsbilde jeg kjenner igjen fra en forkynnelse jeg helst vil tro tilhører en annen tid.

Jeg har sittet ved dødsleier der mennesker har vært livredde for å dø fordi de ikke trodde Vårherre ville ta i mot dem.

Som prest har det vært viktig for meg å ta denne erfaringen alvorlig og forkynne evangeliet slik at mennesker både kan leve og dø i visshet om at Guds kjærlighet kommer alle til del.

Les mer på NRK Ytring