Flere norske islamister med kamperfaring fra Syria vil øke den direkte terrortrusselen mot Norge

Dagbladet
av Line Brustad lbr@dagbladet.n

Dette skriver E-tjenesten i sin trusselvurdering som ble lagt fram i dag.

(Dagbladet): Under Etteretningstjenestens åpne trusselvurdeing, som ble lagt fram av generalløytnant Kjell Grandhagen i Oslo Militære Samfund i dag, kom det fram at Etterretningstjenesten mener terrortrusselen mot Norge og norske interesser i utlandet vil øke i 2014, og at hovedårsaken er krisen i Syria.

- I Syria utgjør enkelte områder utgjør «fristeder» for militante islamister og benyttes som base for planlegging av angrep mot mål i Europa, heter det i rapporten, «Fokus 2014», hvor Internasjonal terrorisme er viet et eget kapittel.

Les mer i Dagbladet

Kommentarer