NB! Du må klikke på tittelen for å komme til kommentarfeltet.

tirsdag 11. februar 2014

- Forskere har funnet levende celler på Mars

Mouse 2-cell embryo   Photo: Miranda BernhardtNASA's Mars Exploration Rover Opportunity har nylig kommet over noe som kan være levende celler like under Marsoverflaten. Cellene ser ut til å ha en delingshastighet (DPO) på lik linje med det menneskelige embryo. Forskerne vet enda hva disse cellene er, men slår fast at en delingsprosess er på gang og at dette i seg selv er et klart bevis på liv.

Det har imidlertid kommet sterke reaksjoner på forskernes konklusjon, siden cellene ennå ligger skjult under Marsoverflaten.

- Disse cellene har ikke kommet langt nok i delingsprosessen til at vi kan betrakte det som liv, mener Ilyse Hogue, leder for NARAL Pro-Choice America.