Hvilket samfunn ønsker vi i framtiden?

Samfunnsmagasinet
av Jan Hansen, frilansjournalist (NJ)

Tenk dere følgende scenario på norsk jord noen år fram i tid, med følgende overskrift  på førstesiden - i alle landets aviser:

Norge har etter 2. verdenskrig vært å anse som et trygt land å bo i framfor mange andre land i verden. Men hvor lenge vil vår trygghet vare dersom sterke krefter for andre syn enn vårt eget, knyttet til tro og religion, får gjennomslag for sine krav. Igjen handler det om frykten for ekstreme islamister. Er denne frykten reell?

Den som starter en konflikt eller en krig mot noen, må aldri være skråsikker på å vinne sin kamp. Slike må samtidig ha det meget klart for seg at det som regel kommer konsekvenser i ettertid, som de selvsagt også må være fullt forberedt på å ta. Dette gjelder også enkeltpersoner.

En liten østerriker med bart fikk også en dag bittert erfare at det han hadde klart å få i stand gjennom flere år, omsider ikke ble slik han ønsket seg fra starten av. Adolf Hitlers tredje rike fikk en brå slutt i 1945. Og da tapet endelig gikk opp for "Der Führer", så skjøt han seg selv i bunkeren i Berlin og etterlot seg samtidig et sviktet folk og deres land i ruiner. Kampen mot nazismen på 1930 - 1940 tallet ble tilslutt vunnet.

I dagens verden pågår det flere væpnede konflikter og borgerkriger. Disse kommer i tillegg til jakten som pågår på terrorister, særlig ekstreme islamister. Vi har faktisk allerede fått noen slike sympatiserende elementer i vårt eget og fortsatt rolige hjørne av verden.

Les mer i Samfunnsmagasinet

Kommentarer