NB! Du må klikke på tittelen for å komme til kommentarfeltet.

fredag 21. februar 2014

Kirkerådet stemte ned homobryllup i kirken

Vårt Land
av Jan Arild Holbek jan.arild.holbek@vl.no

No Gay Marriages– Helt urealistisk å tro at vi kommer til å bli enige om dette spørsmålet, sier biskop Helga Haugland Byfuglien.

Flertallet i rådet vil ikke åpne for vigsel av likekjønnede. Det viser avstemningen som ble avholdt fredag ettermiddag.

Flertallet i Kirkerådet avviser den «utvidede» ekteskapsforståelse som et flertall på 8 av 12 biskoper sto bak i læreuttalelsen som Bispemøtet la fram i fjor høst. 9 av medlemmene i Kirkerådet vil fastholde «at ekteskapet er et forhold mellom én kvinne og én mann».

– Kirkerådets debatt bekrefter den store uenigheten i kirken om denne saken, begrunnet i ulikt teologisk ståsted. Debatten viser at det i Kirkerådet er en annen vekting av uenighet enn den som fremkom i Bispemøtet. Om holdningen i Kirkerådet gjenspeiler Kirkemøtets vekting, gjenstår å se, sier kirkerådsleder Svein Arne Lindø til Vårt Land.

Les med i Vårt Land