NB! Du må klikke på tittelen for å komme til kommentarfeltet.

mandag 24. februar 2014

Planla terrorangrep for å få mer lønn

MIFF
av Tor-Bjorn Nordgaard

En fengslet palestinsk terrorist forklarer i politiavhør at han planla terrorangrep mot Israel for å få høyere lønn fra de palestinske myndighetene ved å bli arrestert og dømt til fengselsstraff i Israel for andre gang.

Den fengslede palestinske terroristen Husni Najjar ble pågrepet i fjor for å planlegge å gjennomføre terrorangrep for andre gang. I referatet fra politiavhøret, har han forklart at formålet med terrorplanleggingen var å tjene penger på å få lønn fra de palestinske selvstyremyndighetene (PA) under sitt opphold i israelsk fengsel og etter senere løslatelse.

Mannen forklarer at pengene han mottok fra PA som lønn under sitt første fengselsopphold, beløp seg til omtrent 85.000 norske kroner. Han hadde imidlertid beregnet på forhånd at pengene han ville få fra PA under og etter sitt andre fengselsopphold ville komme til å beløpe seg til hele 256.000 kroner, utbetalt i form av de palestinske myndighetenes faste standard månedslønn for fengslede terrorister, gjennom fem beregnede år i fengsel samt de første tre årene etter løslatelsen.

Les mer på MIFF