NB! Du må klikke på tittelen for å komme til kommentarfeltet.

fredag 7. februar 2014

Sensurforbudet kan stå for fall - Hva skjedde med nettstedet Fyret.nu?

Aftenposten

I 2004 ble grunnloven endret. Forbudet mot forhåndssensur ble presisert. Nå ser det ut til at forhåndssensur kan bli lovlig.

Et av de svært progressive punktene i 1814-grunnloven var bestemmelsen i § 100 om forbud mot forhåndssensur. Delegatene på Eidsvoll hadde dårlige erfaringer på dette punkt med eneveldet i friskt minne. En tilsvarende bestemmelse kom senere i blant annet den danske grunnloven av 1849.

Forbudet var begrenset til trykt skrift ("Trykkefrihed bør finde Sted"). Bakgrunnen var at Gutenbergs metode omkring 1814 var den mest effektive for å spre meninger eller andre budskap til et stort publikum, og det var den tids eneste massemedium.
Sett fra makthavernes side kunne dette være farlig.

Les mer i Aftenposten