NB! Du må klikke på tittelen for å komme til kommentarfeltet.

lørdag 22. februar 2014

Skal vi skjære i friske barn?

VG
av Bente Dalsbæk, jurist, fast kommentator i Berlingske Tidende.

Barnas frihet til å bestemme over sin egen kropp står over religion eller kulturelle tradisjoner. Uten å peke nese til noen, kan vi gjøre det utrolig enkle og moderne: La guttene selv få bestemme over tissen sin.

Det foregår en veldig stor debatt om et lite stykke hud. En debatt som de senere år har rullet med fornyet styrke i flere europeiske land der flere og flere organisasjoner for barns rettigheter, praktiserende leger, Europarådet, barneombudsmannen osv. kommer på banen med anbefalinger om at man skal la guttenes forhud være der den er.

Les mer i VG.