Slår alarm om asylferier

Klassekampen
av Simen Tallaksen og Lars Thorvaldsen

• Asylanter med beskyttelsesbehov drar hjem på ferie.

• UDI: – Undergraver asylinstituttet.

Asylmottaket i Bodø har sendt et bekymringsbrev om at asylanter med beskyttelsesbehov drar på ferie til hjemlandet. UDI har ikke oversikt over hvor mange det gjelder.


«Hvor farlig er det egentlig i hjemlandet som gjør at man kvalifiserer for opphold når man bare etter noen måneder kan returnere dit på ferie?»

Det skriver Beate Klette, returrådgiver ved Bodø Mottakssenter i et bekymringsbrev til justisminister Anders Anundsen (Frp).

Hun advarer mot en praksis der personer med beskyttelsesbehov har fått innvilget opphold i Norge – for så å reise tilbake til hjemlandet like etter asylsøknaden er godkjent.

«Det er hinsides all fornuft at de samme myndighetene som innvilger beskyttelse skal snu etter bare kort tid og innvilge ferie tilbake til det samme landet de beskyttes fra mens de bor i mottaket», skriver Klette i brevet Klassekampen har fått tilgang til.

Les mer i Klassekampen

Kommentarer