NB! Du må klikke på tittelen for å komme til kommentarfeltet.

torsdag 6. februar 2014

Vil nekte dagpenger til de som ikke tar jobben de blir tilbudt

Dagbladet
av NTB

Arbeidsministeren klar. - Religiøs overbevisning skal ikke betales av skattebetalerne.

De som nekter å ta imot den jobben de blir tilbudt, skal miste retten til dagpenger hos Nav, mener arbeidsminister Robert Eriksson (Frp).

Eriksson er klar på at Nav må være streng etter Aftenpostens oppslag om at noen innvandrere avviser å ta jobber på arbeidsplasser som behandler svin eller alkohol. Nav, bedrifter og andre som arbeider med å få innvandrere i arbeid, erfarer ifølge avisa at dette er en utfordring.

- Religiøs overbevisning skal ikke betales av skattebetalerne. Hvis man kan jobbe og blir tilbudt jobb, men nekter å ta den jobben på grunn av religiøs overbevisning, kan man ikke forvente at det er skattebetalerne som skal finansiere livsoppholdet. Da må du klare deg uten penger, sier Eriksson til Aftenposten.

Han mener de som sier nei takk til jobber de blir tilbudt, skal miste dagpenger eller sosialstøtte.

- Jeg forventer en streng og korrekt praktisering av regelverket, sier statsråden.

Han presiserer at dette skal gjelde både for dagpenger og aktivitetsplikt for å få sosialstønad.

- Målet er å få folk inn i arbeidslivet, ikke låse dem til sosialstøtte eller andre trygdeordninger, sier han.

(NTB)