Framtiden er religiøs

Dagbladet
av Jørn Lemvik. Generalsekretær i Digni

Dersom Norge fortsatt skal spille en rolle som endringsagent i verden, må vi forstå religion.

Teorien om at verden beveger seg i retning av en stadig mer sekulær modernitet, er lagt på is. Det er vi i Norge som er unntaket til regelen. Forsvinnende få deler vår virkelighetsforståelse. Tanken om at religion er noe privat, for eksempel, avvises de fleste steder. Det ligger i religionens natur at den nettopp ikke er privat, fordi den regulerer menneskets relasjoner til hverandre, samfunnet og til gud.

En trenger ikke gå lenger enn til et NAV-kontor i Oslo for å skjønne dette. For folk flest i verden styrer religion tanker og handling, familieliv og politikk. Man kan like det eller mislike det, men slik er det. Dette er dårlige nyheter for nordmenn med ambisjoner om å forandre verden. Vi er nemlig religiøse analfabeter.

Les mer i Dagbladet

Kommentarer